Klient maila wysypuje się przy ściąganiu niektórych maili

w dziale Opera Mail - poczta, czat, grupy dyskusyjne i kanały informacyjne
m325 napisał(a):

Od czasu do czasu opera wysypuje się przy sciąganiu poczty z serwera dając informację:

"Opera Internet Browser has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience."

Po usunięciu tych maili (zazwyczaj spam) klient poczty znów pracuje poprawnie; i tak do kolejnego "dziwnego" maila.

Jednyną wzmiankę o tym problemie znalazłem na stronach microsoft ale pochodziła sprzed kilku lat.Zajec napisał(a):

Mógłbyś spróbować podać treść i nagłówki takiego przykładowego problematycznego maila?

m325 napisał(a):

Oto nagłówek jednego z maili:
Return-Path: <OZSTXTSBH@julianbook.com>
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.0 (2005-09-13) on 3064.s.tld.pl
X-Spam-Level: *******************************
X-Spam-Status: Yes, score=31.7 required=5.0 tests=BAYES_99,DIGEST_MULTIPLE,FROM_LOCAL_NOVOWEL,FUZZY_ERECT,INFO_TLD,PYZOR_CHECK,RAZOR2_CF_RANGE_51_100,RAZOR2_CF_RANGE_E4_51_100,RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100,RAZOR2_CHECK,RCVD_HELO_IP_MISMATCH,RCVD_IN_DSBL,RCVD_NUMERIC_HELO,UNPARSEABLE_RELAY,URIBL_JP_SURBLautolearn=disabled version=3.1.0
X-Spam-Report: * 2.9 FROM LOCAL NOVOWEL From: localpart has series of non-vowel letters* 4.0 RCVD HELO IP MISMATCH Received: HELO and IP do not match, but* should* 1.5 RCVD NUMERIC HELO Received: zawiera numeryczne HELO* 0.0 UNPARSEABLE RELAY Informational: message has unparseable relay* lines* 3.4 FUZZY ERECT BODY: Attempt to obfuscate words in spam* 1.3 INFO TLD URI: Contains an URL in the INFO top-level domain* 3.5 BAYES 99 BODY: Bayesowskie prawdopodobieñstwo spamu wynosi 99 do* 100%* [score: 1.0000]* 1.5 RAZOR2 CF RANGE E8 51 100 Razor2 gives engine 8 confidence level* above 50%* [cf: 62]* 1.5 RAZOR2 CF RANGE E4 51 100 Razor2 gives engine 4 confidence level* above 50%* [cf: 100]* 0.5 RAZOR2 CHECK Na li¶cie Razor2 (http://razor.sf.net/)* 0.5 RAZOR2 CF RANGE 51 100 Razor2 stwierdzi³ pewno¶æ pomiêdzy 51 i 100* [cf: 100]* 3.7 PYZOR CHECK Na li¶cie Pyzor (http://pyzor.sf.net/)* 2.6 RCVD IN DSBL RBL: Otrzymano przez relay listowany w list.dsbl.org* [<http://dsbl.org/listing?209.197.38.91>]* 4.1 URIBL JP SURBL Contains an URL listed in the JP SURBL blocklist* [URIs: greatestdivorcelaw.info]* 0.8 DIGEST MULTIPLE Message hits more than one network digest check
Delivered-To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.pl
Received: (qmail 22779 invoked by uid 700); 25 Feb 2006 22:24:22 -0000from softdnserror (HELO 195.149.226.81) (209.197.38.91)by 81.226.149.195.tld.pl with SMTP; 25 Feb 2006 22:24:17 -0000from . ...es ([72.142.212.139] helo=.mail.desty.org)by smtp6.desty.org with esmtpid 2A585j-0801FN-00; Sat, 25 Feb 2006 16:17:07 -0600
Message-Id: <E1A572M-2229nV-00OZSTXTSBH@julianbook.com>
Sender: OZSTXTSBH@julianbook.com
Date: Sun, 26 Feb 2006 00:23:07 +0200
In-Reply-To: Your message of "Sat, 25 Feb 2006 23:17:07 +0100."<20031002150239.GG32185@asuka.tech.sitadelle.com>
From: "Marci Salinas" <OZSTXTSBH@julianbook.com>
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.pl
Subject: [SPAM] AccountID along with your request


Oto jego treść:
"Ci-iallis Sof-tabs" is better than Pfizer V-iiaggrra
and normal Ci-ialis because:

- Guarantes 36 hours lasting
- Safe to take, no side effectts at all
- Boost and increase se-xual perfoormance
- Haarder e-rectiiions and quick recharge
- Proven and c-ertified by e-xperts and d-octors
- only $1.98 per tabs
- Special offeer! These prices
- are valid u-ntil 30th of January !

Cllick hereee: http://greatestdivorcelaw.info

m325 napisał(a):

Zgłosiłem ten problem pod numerem 199709 na stronę https://bugs.opera.com/wizard/.