jak dodać własną ikonke do przycisku .js

w dziale Aplikacje dla Opery
symeon napisał(a):

na tej stronci jest przycisk podświetlający wyszukiwany tekst KLIKNIJ, o nazwie "Ultimate Highlight Bookmarklet 1.5b" . jest on do operi 7.xx ale świetnie pracuje na ósemce.
Ale nie mogę za cholerę dorobić do niego wybranego przycisku. Ogólnie dobrze wiem jak takie przyciski sie dorabia także do innych przycisków *.js ale ten jest strasznie oporny.
Nic nie pomaga.

Ma ktoś pomysł jak go dołączyć aby na pasku wyglądał jakoś ładnie ?

Ryszard napisał(a):

Zasada 4 przecinków i wychodzi.
W orginale masz:

Go to page, "javascript: i tu ta cała akcja JavaScript", 1

Przerabuiasz na:
Go to page, "javascript: i tu ta cała akcja JavaScript", 1,,"nazwa ikonki"

symeon napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

Go to page, "javascript: i tu ta cała akcja JavaScript", 1

Przerabuiasz na:


Go to page, "javascript: i tu ta cała akcja JavaScript", 1,,"nazwa ikonki"



Zgadza sie, w innych przyciskach tak skonstruowanych to działa poprawnie, ale ten przycisk ma inna końcowkę i dopisywanie w różnej konfiguracji podanej przez Ciebie konendy nie działa.
Oto ten przycisk

Button30, "Ultimate Highlight Bookmarklet 1.5b"="Go to page, "javascript:var AlwaysAsk=0,ShowFollowUp=1,UseCookies=1,ShowStats=1;var gCount,gText,gKeywords,gRE;var d1=new Array(),d2=new Array(),d3=new Array();var colors=new Array('#ff6','#A0FFFF','#9f9','#f99','#f6f','coral','lime','chartreuse','deepskyblue','fuchsia','gold','indianred','silver','lightsteelblue','olive','orange','lightblue');function hhGoto(here){var a=document.getElementById('anch'+d1[here]);a.href='#g7z'+d1[here]+d3[here];a.childNodes[1].firstChild.data=' / '+(d3[here]+1);d3[here]++;if(d3[here]>=d2[here])d3[here]=0;}function hhCloseDiv(){if(ar=document.getElementById('divz7rx8v')){if(window.opera){ar.removeNode(true)}else{var arL=ar.childNodes.length;for(i=0;i<arL;i++){ar.removeChild(ar.childNodes[0]);}ar.parentNode.removeChild(ar);}}}function hhCreateDiv(){if(ShowFollowUp){var divel=document.createElement('div');var bza='';br='
';divel.id='divz7rx8v';divel.style.position='fixed';divel.style.top=0;divel.style.right=0;divel.style.padding='5px 14px';divel.style.backgroundColor='#fff';divel.style.border='1px solid #aaa';divel.style.zIndex=9000;bza+='<a href=\'javascript:Highlight();Highlight();\'>new</a> / <a href=\'javascript:hhCloseDiv();\'>close</a> / <a href=\'javascript:Highlight();\'>exit</a>'+br;for(i=0;i<d1.length;i++)bza+=(d2[i]==0?'':'<a href=\'#\' id=\'anch'+d1[i]+'\' onclick=hhGoto(\''+i+'\')>')+d1[i]+' : '+d2[i]+'<span> </span>'+(d2[i]==0?'':'</a>')+br;divel.innerHTML=bza;document.body.appendChild(divel);}}function hhGetCookie(){if(UseCookies){if(document.URL.indexOf('.google.')==-1){var search='AgoHighlight=';if(document.cookie.length>0){offset=document.cookie.indexOf(search);if(offset!=-1){offset+=search.length;end=document.cookie.indexOf(';',offset);if(end==-1)end=document.cookie.length;gText=decodeURIComponent(document.cookie.substring(offset,end));}}}}}function hhSetCookie(){if(UseCookies)document.cookie='AgoHighlight='+encodeURIComponent(gText)+';path=/;';}function CheckSearchString(text){var x=text;if(text==null)return;if(text.length==0)return;text='|'+text.replace(/([\x00-\x20\x28-\x29\x7B-\xBF]|\+)+/g,'|')+'|';text=text.replace(/\|+/g,'|');if(!text.length>1)return;gKeywords=null;gRE=null;gText=x;hhSetCookie();gCount=null;d1.length=0;d2.length=0;d3.length=0;text=text.substring(1,text.length-1).toLowerCase();gCount=text.split('|');gKeywords=text.split('|');for (var i=gCount.length-1;i>=0;i--){d1[i]=gKeywords[i];d2[i]=0;d3[i]=0;gKeywords[gKeywords[i]]=i;gCount[gCount[i]]=0;}try{temp='(('+d1.join(')|(')+'))';temp=temp.replace(/\\/g,'\\\\');temp=temp.replace(/\-/g,'\\-');temp=temp.replace(/\*/g,'\\/');temp=temp.replace(/\$/g,'\\$');temp=temp.replace(/\^/g,'\\^');temp=temp.replace(/\./g,'\\.');gRE=new RegExp(temp,'i');}catch(er){alert('Unable to make regular expression with: '+text+'.\n\n'+er);return;}return true;}function ClearWindowHighlights(w){var i,result=false;if(framed){for (i=0;i<w.frames.length;i++){result=ClearWindowHighlights(w.frames[i])||result;}}else{result=ClearNodeHighlights(w.document.body);}return result;}function ClearNodeHighlights(node){var child,result=false,r;if(node.nodeType==1){if(node.agohighlight){result=true;node.parentNode.replaceChild(node.firstChild,node);}else if(node.childNodes&&node.tagName.toUpperCase()!='SCRIPT'&&node.tagName.toUpperCase!='STYLE'){for (child=0;child<node.childNodes.length;child++){r=ClearNodeHighlights(node.childNodes[child]);result=result||r;}}}return result;}function ShowWindowHighlights(w){var j=0;if(framed){for (j=0;j<w.frames.length;j++){ShowWindowHighlights(w.frames[j],j);}}else{ShowNodeHighlights(w.document.body,w.document);}return true;}function ShowNodeHighlights(node,mydoc){var nkeyw,match,pos=0,skip=0,spannode,middlebit,endbit,middleclone;if(node.nodeType==3&&node.data){tmpdata=node.data.replace(/(\<SELECT.+\<\/SELECT.?\>|\<TEXTAREA.+\<\/TEXTAREA.?\>)/gi,'');pos=tmpdata.search(gRE);if(pos>=0){match=RegExp.$1.toLowerCase();nkeyw=gKeywords[match];gCount[match]++;spannode=mydoc.createElement('SPAN');spannode.agohighlight=true;spannode.style.border='da""

szyk napisał(a):

U mnie w 8.54 przycisk nie ma własnej ikonki, w 9.0 jest.

W 8.54 rozwiązaniem może być wklejenie javaskryptowego adresu do pola adresowego, dodanie go do zakładek, przypisanie mu krótkiej nazwy i stworzenie przycisku uruchamiającego stronę o tej krótkiej nazwie, do którego już da się przypisać ikonkę. Albo można też ją przypisać w opera6.adr.

PS. U mnie w 8.54 po wklejenie tego javaskryptowego adresu do pola adresowego w ogóle się on tam nie wyświetla, mimo że tam jest.

symeon napisał(a):

Originally posted by szyk:

W 8.54 rozwiązaniem może być wklejenie javaskryptowego adresu do pola adresowego, dodanie go do zakładek, przypisanie mu krótkiej nazwy i stworzenie przycisku uruchamiającego stronę o tej krótkiej nazwie, do którego już da się przypisać ikonkę.



to jest nawet dobry pomysł. spróbuje.

symeon napisał(a):

@szyk , jak zwykle masz rację.
Podziałało bigsmile
na około, ale udało się.