Opera 12.15 na Mac OS X - konflikt z javą?...

w dziale Opera dla systemów Linux, Mac OS, FreeBSD oraz Solaris
janhalb napisał(a):

Witam,
proszę o pomoc - skończyły mi się pomysły co robić dalej.

System: Mac OS X Snow Leo (10.6.8), Opera 12.15., Preferencje Java ver. 13.9.3

Opery używam "od zawsze". Dziś uaktualnienia systemowe poinformowały mnie, że jest aktualizacja Safari (której używam jako drugiej przeglądarki) i aktualizacja Javy. Zaktualizowałem, kazało zrestartować komputer.

Po restarcie nie jestem w stanie uruchomić Opery. Ikona "skacze" w docku przez minutę - dwie, potem przestaje i pojawia się _druga_ ikona Opery, która dla odmiany też skacze - a potem wywala komunikat "Program Opera nieoczekiwanie zakończył pracę" - i pod spodem dłuuugi "opis problemu i konfiguracja systemu" (wrzucam poniżej, ja jestem lamer i nic mi to nie mówi).

Czego próbowałem:

1. Spróbowałem jeszcze raz zrestartować komputer - bez zmian.
2. Wywaliłem biblioteki Opery, przywróciłem je z TimeMachine z dzisiejszego przedpołudnia, kiedy wszystko dobrze działało - bez zmian.
3. Wywaliłem CAŁĄ Operę (łącznie z bibliotekami i plikami skojarzonymi), po czym ściągnąłem na nowo z sieci, zainstalowałem - bez mian, dalej nie jest w stanie się uruchomić.
4. Spróbowałem przywrócić wcześniejszą wersję Javy (z TimeMachine, plik Java VisualVM) - bez zmian.
5. Skończyły mi się pomysły...

Czy ktoś ma jakiś pomysł? Bardzo mi zależy - jestem przyzwyczajony do Opery, jest mi potrzebna do pracy.

Wrzucam dłuugi "Opis problemu..." - może ktoś z Was coś z tego zrozumie...



Process: Opera [672]
Path: /Applications/Opera.app/Contents/MacOS/Opera
Identifier: Opera
Version: ??? (???)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: ??? [1]

Date/Time: 2013-04-18 19:42:46.516 +0200
OS Version: Mac OS X 10.6.8 (10K549)
Report Version: 6

Interval Since Last Report: 695925 sec
Crashes Since Last Report: 9
Per-App Crashes Since Last Report: 2
Anonymous UUID: 8344EF24-80A0-4D82-A8E3-8272F9147413

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Thread 0 Crashed: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 Opera 0x12c8c481 WidgetInitLibrary + 5482097
1 Opera 0x12c9bcb4 WidgetInitLibrary + 5545636
2 Opera 0x12c9c394 WidgetInitLibrary + 5547396
3 Opera 0x12c9c46f WidgetInitLibrary + 5547615
4 Opera 0x1388ae3e WidgetInitLibrary + 18059310
5 Opera 0x13822b5f WidgetInitLibrary + 17632591
6 Opera 0x1310ddfa WidgetInitLibrary + 10207210
7 Opera 0x12752110 WidgetInitLibrary + 768
8 com.operasoftware.Opera 0x0000b3a3 0x1000 + 41891
9 com.operasoftware.Opera 0x0000a763 0x1000 + 38755
10 com.operasoftware.Opera 0x00001fc5 0x1000 + 4037

Thread 1: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libSystem.B.dylib 0x92e30382 kevent + 10
1 libSystem.B.dylib 0x92e30a9c _dispatch_mgr_invoke + 215
2 libSystem.B.dylib 0x92e2ff59 _dispatch_queue_invoke + 163
3 libSystem.B.dylib 0x92e2fcfe _dispatch_worker_thread2 + 240
4 libSystem.B.dylib 0x92e2f781 _pthread_wqthread + 390
5 libSystem.B.dylib 0x92e2f5c6 start_wqthread + 30

Thread 2: com.apple.CFSocket.private
0 libSystem.B.dylib 0x92e28ac6 select$DARWIN_EXTSN + 10
1 com.apple.CoreFoundation 0x91d55c53 __CFSocketManager + 1091
2 libSystem.B.dylib 0x92e37259 _pthread_start + 345
3 libSystem.B.dylib 0x92e370de thread_start + 34

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x00000000 ebx: 0x13d256a0 ecx: 0x13c372a8 edx: 0xa02af50c
edi: 0x00000000 esi: 0x0000008a ebp: 0xbfffed98 esp: 0xbfffed40
ss: 0x0000001f efl: 0x00010282 eip: 0x12c8c481 cs: 0x00000017
ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037
cr2: 0x00000000

Binary Images:
0x1000 - 0xcfe5 +com.operasoftware.Opera 12.15 (12151748) <5A7788BB-04AE-3E0B-B9AB-1FEE86B1BB08> /Applications/Opera.app/Contents/MacOS/Opera
0xa7000 - 0xb3ff7 +com.rogueamoeba.audio_hijack_server.hermes 4.1.0 (4.1.0) <36C4E178-B697-9643-724B-5F3C222D5E27> /usr/local/hermes/modules/Instant Hijack Server.hermesmodule/Contents/MacOS/Instant Hijack Server
0xd4000 - 0xd5ff6 +libgmodule-2.0.0.dylib 2001.5.0 (compatibility 2001.0.0) <D7441973-515C-302F-8F44-52474CEC1395> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgmodule-2.0.0.dylib
0xd8000 - 0xdbff2 +libgstriff-0.10.0.dylib 21.0.0 (compatibility 21.0.0) <81210072-9EB3-3FCD-920C-52ED4BCD9B25> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgstriff-0.10.0.dylib
0xde000 - 0xe2ff9 +libgstvideo-0.10.0.dylib 21.0.0 (compatibility 21.0.0) <2279E533-15FF-375C-A05A-AED6F765D0A9> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgstvideo-0.10.0.dylib
0xe7000 - 0xe8ff3 +libgthread-2.0.0.dylib 2001.5.0 (compatibility 2001.0.0) <8B532140-47C2-34EE-BEB3-5A04D56F036B> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgthread-2.0.0.dylib
0xec000 - 0xf4fff +libgstinterfaces-0.10.0.dylib 21.0.0 (compatibility 21.0.0) <CA4FC029-B086-35FE-B700-050FB549EB3E> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgstinterfaces-0.10.0.dylib
0x500000 - 0x535ffb +libglib-2.0.0.dylib 2001.5.0 (compatibility 2001.0.0) <2CE377FC-EDE8-376F-91F7-9C4096A00DD4> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libglib-2.0.0.dylib
0x544000 - 0x575ffa +libgobject-2.0.0.dylib 2001.5.0 (compatibility 2001.0.0) <A0F744C5-8E73-3463-9D26-03659F6AD6CB> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgobject-2.0.0.dylib
0x584000 - 0x5a6fff +libgstbase-0.10.0.dylib 26.0.0 (compatibility 26.0.0) <EB878929-F0F5-3570-B0EA-093D8528F008> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgstbase-0.10.0.dylib
0x5bd000 - 0x62bfff +libgstreamer-0.10.0.dylib 26.0.0 (compatibility 26.0.0) <6E24CE76-47C6-3FB5-9058-92B84EFBD594> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgstreamer-0.10.0.dylib
0x672000 - 0x684ff7 +libgstaudio-0.10.0.dylib 21.0.0 (compatibility 21.0.0) <32011403-E56D-3214-9E8F-52BABBBD1FC4> /Applications/Opera.app/Contents/Resources/gstreamer/libgstaudio-0.10.0.dylib
0x693000 - 0x6b7fe7 GLRendererFloat ??? (???) <F19DDBE8-1DF6-6618-F554-0E81ED85CE67> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
0x728000 - 0x729ff7 com.apple.textencoding.unicode 2.3 (2.3) <78A61FD5-70EE-19EA-48D4-3481C640B70D> /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
0x782000 - 0x783ff7 ATSHI.dylib ??? (???) <8791C226-0725-314F-5897-BAAE57CA1EEE> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/ATSHI.dylib
0x126f2000 - 0x13c1efe0 +Opera ??? (???) <B5A7991E-A87C-3460-9306-108099CA54B4> /Applications/Opera.app/Contents/Frameworks/Opera.framework/Opera
0x13f26000 - 0x1409fff7 GLEngine ??? (???) <76C922AA-A4A7-2835-537B-17F316AD95F6> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
0x140d1000 - 0x1453bff7 com.apple.driver.AppleIntelGMAX3100GLDriver 1.6.36 (6.3.6) <C73909B6-ED68-773D-9C15-E44910551D31> /System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100GLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelGMAX3100GLDriver
0x8fe00000 - 0x8fe4163b dyld 132.1 (???) <4CDE4F04-0DD6-224E-ACE5-3C06E169A801> /usr/lib/dyld
0x90d7c000 - 0x90d7cff7 com.apple.ApplicationServices 38 (38) <8012B504-3D83-BFBB-DA65-065E061CFE03> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x90d82000 - 0x90d96fe7 libbsm.0.dylib ??? (???) <14CB053A-7C47-96DA-E415-0906BA1B78C9> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x90d97000 - 0x90dd1fe7 libssl.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <C62A7753-99A2-6782-92E7-6628A6190A90> /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
0x90dd2000 - 0x91043fef com.apple.Foundation 6.6.8 (751.63) <69B3441C-B196-F2AD-07F8-D8DD24E4CD8C> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x91044000 - 0x910c6ffb SecurityFoundation ??? (???) <C4506287-1AE2-5380-675D-95B0291AA425> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x910c7000 - 0x91173fe7 com.apple.CFNetwork 454.12.4 (454.12.4) <DEDCD006-389F-967F-3405-EDF541F406D7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x91174000 - 0x91182fe7 libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <33C1B260-ED05-945D-FC33-EF56EC791E2E> /usr/lib/libz.1.dylib
0x9129c000 - 0x912bcfe7 libresolv.9.dylib 41.1.0 (compatibility 1.0.0) <8C2B5FA8-2469-21C7-D297-F95A0FFE5F19> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x912bd000 - 0x912c7ffb com.apple.speech.recognition.framework 3.11.1 (3.11.1) <7486003F-8FDB-BD6C-CB34-DE45315BD82C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x912f3000 - 0x912f7ff7 libGFXShared.dylib ??? (???) <09540618-2ED1-72C4-61CB-938B35927568> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x912f8000 - 0x9130aff7 com.apple.MultitouchSupport.framework 207.11 (207.11) <6FF4F2D6-B8CD-AE13-56CB-17437EE5B741> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x9130b000 - 0x913c4fe7 libsqlite3.dylib 9.6.0 (compatibility 9.0.0) <52438E77-55D1-C231-1936-76F1369518E4> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x914a9000 - 0x91814ff7 com.apple.QuartzCore 1.6.3 (227.37) <E323A5CC-499E-CA9E-9BC3-537231449CAA> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x91821000 - 0x91824ffb com.apple.help 1.3.2 (41.1) <8AC20B01-4A3B-94BA-D8AF-E39034B97D8C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x91831000 - 0x9190bfff com.apple.DesktopServices 1.5.11 (1.5.11) <800F2040-9211-81A7-B438-7712BF51DEE3> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x91a49000 - 0x91af1ffb com.apple.QD 3.36 (???) <FA2785A4-BB69-DCB4-3BA3-7C89A82CAB41> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x91af2000 - 0x91b8dfe7 com.apple.ApplicationServices.ATS 275.19 (???) <2E83B3E9-AF39-36FC-5D05-CC1E952098AB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x91ba4000 - 0x91c60fff com.apple.ColorSync 4.6.8 (4.6.8) <920DD017-8B41-7334-E554-A85DB99EBD5A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x91c61000 - 0x91cd8ff3 com.apple.backup.framework 1.2.2 (1.2.2) <D65F2FCA-15EB-C200-A08F-7DC4089DA6A2> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x91cd9000 - 0x91e54fe7 com.apple.CoreFoundation 6.6.6 (550.44) <F88C95CD-1264-782D-A1F5-204739847E93> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x91e55000 - 0x91e55ff7 com.apple.CoreServices 44 (44) <51CFA89A-33DB-90ED-26A8-67D461718A4A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x91e81000 - 0x91ec5fe7 com.apple.Metadata 10.6.3 (507.15) <74F05E64-2A68-BA10-CCD4-128D164E5A0F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x920a0000 - 0x920adff7 com.apple.NetFS 3.2.2 (3.2.2) <DDC9C397-C35F-8D7A-BB24-3D1B42FA5FAB> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x920ae000 - 0x920cafe3 com.apple.openscripting 1.3.1 (???) <2A748037-D1C0-6D47-2C4A-0562AF799AC9> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x9216c000 - 0x921afff7 libGLU.dylib ??? (???) <6CC3CE6A-7024-C685-EADA-7F9DC27128E2> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x921b0000 - 0x921ebffb libFontRegistry.dylib ??? (???) <19ED5DE0-D3AF-B229-9193-35D58FE377E5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x921ec000 - 0x922eefe7 libcrypto.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <015563C4-81E2-8C8A-82AC-31B38D904A42> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
0x92330000 - 0x92330ff7 com.apple.Cocoa 6.6 (???) <EA27B428-5904-B00B-397A-185588698BCC> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x92584000 - 0x9258dff7 com.apple.DiskArbitration 2.3 (2.3) <E9C40767-DA6A-6CCB-8B00-2D5706753000> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x9258e000 - 0x92888fef com.apple.QuickTime 7.6.6 (1793) <4DA006F6-08A5-7674-AA8C-A29943927B9D> /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
0x92889000 - 0x92ba9ff3 com.apple.CoreServices.CarbonCore 861.39 (861.39) <5C59805C-AF39-9010-B8B5-D673C9C38538> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x92bde000 - 0x92c58fff com.apple.audio.CoreAudio 3.2.6 (3.2.6) <156A532C-0B60-55B0-EE27-D02B82AA6217> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x92c59000 - 0x92cf6fe3 com.apple.LaunchServices 362.3 (362.3) <15B47388-16C8-97DA-EEBB-1709E136169E> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x92cf7000 - 0x92cf8ff7 com.apple.audio.units.AudioUnit 1.6.7 (1.6.7) <93EC71F1-4D4E-F456-8EFE-32E7EFD7A064> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x92cfc000 - 0x92e08fe7 libGLProgrammability.dylib ??? (???) <6167CEB0-D8D6-C4D9-DD74-49755ADB540F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x92e09000 - 0x92fb0ff7 libSystem.B.dylib 125.2.11 (compatibility 1.0.0) <2DCD13E3-1BD1-6F25-119A-3863A3848B90> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x9335d000 - 0x9348bfe7 com.apple.CoreData 102.1 (251) <87FE6861-F2D6-773D-ED45-345272E56463> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x9348c000 - 0x934bdff7 libGLImage.dylib ??? (???) <D18E2E76-DBF4-6930-039A-F66CA0D120B3> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x935c5000 - 0x935d1ff7 libkxld.dylib ??? (???) <9A441C48-2D18-E716-5F38-CBEAE6A0BB3E> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x935d2000 - 0x935d5fe7 libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <1622A54F-1A98-2CBE-B6A4-2122981A500E> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x935d6000 - 0x9363affb com.apple.htmlrendering 72 (1.1.4) <4D451A35-FAB6-1288-71F6-F24A4B6E2371> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x9385b000 - 0x938edfe7 com.apple.print.framework.PrintCore 6.3 (312.7) <7410D1B2-655D-68DA-D4B9-2C65747B6817> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x93950000 - 0x93956fff com.apple.CommonPanels 1.2.4 (91) <2438AF5D-067B-B9FD-1248-2C9987F360BA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x93ad7000 - 0x93ad9ff7 com.apple.securityhi 4.0 (36638) <6118C361-61E7-B34E-93DB-1B88108F8F18> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x93ada000 - 0x93aebff7 com.apple.LangAnalysis 1.6.6 (1.6.6) <3036AD83-4F1D-1028-54EE-54165E562650> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x93aec000 - 0x93aedff7 com.apple.TrustEvaluationAgent 1.1 (1) <2D970A9B-77E8-EDC0-BEC6-7580D78B2843> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x93b01000 - 0x942f0557 com.apple.CoreGraphics 1.545.0 (???) <1D9DC7A5-228B-42CB-7018-66F42C3A9BB3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x94372000 - 0x94378fe7 com.apple.CommerceCore 1.0 (9.1) <521D067B-3BDA-D04E-E1FA-CFA526C87EB5> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x94379000 - 0x9439bfef com.apple.DirectoryService.Framework 3.6 (621.15) <F38894EA-2C13-7FC5-C084-94DA0B5B6B68> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x9439c000 - 0x943b1fff com.apple.ImageCapture 6.1 (6.1) <B909459A-EAC9-A7C8-F2A9-CD757CDB59E8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x94443000 - 0x944dbfe7 edu.mit.Kerberos 6.5.11 (6.5.11) <F36DB665-A88B-7F5B-6244-6A2E7FFFF668> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x944dc000 - 0x94619fe7 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.6.7 (1.6.7) <423BDE4D-5082-B6CA-BB2C-E22A037235A4> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x9461a000 - 0x9471afe7 libxml2.2.dylib 10.3.0 (compatibility 10.0.0) <BE7FCD73-03B5-25A4-FCA4-D4980F1488D6> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x94f52000 - 0x94f99ffb com.apple.CoreMediaIOServices 140.0 (1496) <DA152F1C-8EF4-4F5E-6D60-82B1DC72EF47> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/CoreMediaIOServices
0x94f9a000 - 0x95455ff7 com.apple.VideoToolbox 0.484.60 (484.60) <B53299EC-E30F-EC04-779D-29B7113CC14A> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x95456000 - 0x95493ff7 com.apple.SystemConfiguration 1.10.8 (1.10.2) <50E4D49B-4F61-446F-1C21-1B2BA814713D> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x954b3000 - 0x95560fe7 libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <9F8413A6-736D-37D9-8EB3-7986D4699957> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x955a3000 - 0x956e6fef com.apple.QTKit 7.7 (1793) <C8BC0729-E670-0EFD-732A-A3AA582F1059> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x956e7000 - 0x95744ff7 com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <3DABAB9C-4949-F441-B077-0498F8E47A35> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x95745000 - 0x95795fe7 libTIFF.dylib ??? (???) <AB182CEC-188A-F2BC-21E1-0059FD3B2598> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x958f9000 - 0x959a7ff3 com.apple.ink.framework 1.3.3 (107) <233A981E-A2F9-56FB-8BDE-C2DEC3F20784> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x959a8000 - 0x959a8ff7 com.apple.Carbon 150 (152) <8F767518-AD3C-5CA0-7613-674CD2B509C4> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x959a9000 - 0x959a9ff7 com.apple.Accelerate.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <ABF97DA4-3BDF-6FFD-6239-B023CA1F7974> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x95a04000 - 0x95a37ff7 com.apple.AE 496.5 (496.5) <BF9673D5-2419-7120-26A3-83D264C75222> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x95a38000 - 0x95a59fe7 com.apple.opencl 12.3.6 (12.3.6) <B4104B80-1CB3-191C-AFD3-697843C6BCFF> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x95a5a000 - 0x95a5aff7 com.apple.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <FF4DC8B6-0AB0-DEE8-ADA8-7B57645A1F36> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x95a7d000 - 0x95c40feb com.apple.ImageIO.framework 3.0.6 (3.0.6) <AE641FAD-DF38-AE31-B45B-85AEE7AF3A45> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x95c41000 - 0x95c41ff7 liblangid.dylib ??? (???) <B99607FC-5646-32C8-2C16-AFB5EA9097C2> /usr/lib/liblangid.dylib
0x95d26000 - 0x95f8cff7 com.apple.security 6.1.2 (55002) <3FA54D69-5476-78DD-0AFC-D6697263890E> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x95f8d000 - 0x963a3ff7 libBLAS.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <C4FB303A-DB4D-F9E8-181C-129585E59603> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x963a4000 - 0x963a8ff7 IOSurface ??? (???) <89D859B7-A26A-A5AB-8401-FC1E01AC7A60> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x964ac000 - 0x9658cfe7 com.apple.vImage 4.1 (4.1) <D029C515-08E1-93A6-3705-DD062A3A672C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x9696f000 - 0x969eafff com.apple.AppleVAFramework 4.10.27 (4.10.27) <BFD2D1CA-535C-F16F-0EB5-04905ABD65CF> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x969eb000 - 0x96b6dfe7 libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <60FF302E-5FAE-749B-BC70-0496DC2FBF2D> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x96b6e000 - 0x96b86ff7 com.apple.CFOpenDirectory 10.6 (10.6) <D1CF5881-0AF7-D164-4156-9E9067B7FA37> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x96b87000 - 0x96bbfff7 com.apple.LDAPFramework 2.0 (120.1) <131ED804-DD88-D84F-13F8-D48E0012B96F> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x96bc0000 - 0x96bc0ff7 com.apple.Accelerate 1.6 (Accelerate 1.6) <3891A689-4F38-FACD-38B2-4BF937DE30CF> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x96bc1000 - 0x96bc4ff7 libCoreVMClient.dylib ??? (???) <37F56237-4ABA-E5B5-968D-70FFE357E8E0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x96da2000 - 0x96df5ff7 com.apple.HIServices 1.8.3 (???) <1D3C4587-6318-C339-BD0F-1988F246BE2E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x96df6000 - 0x96ffdfeb com.apple.AddressBook.framework 5.0.4 (883) <E26855A0-8CEF-8C81-F963-A2BF9E47F5C8> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x97026000 - 0x97036ff7 com.apple.DSObjCWrappers.Framework 10.6 (134) <81A0B409-3906-A98F-CA9B-A49E75007495> /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
0x970c5000 - 0x970e9ff7 libJPEG.dylib ??? (???) <50E17B4D-63D6-24D3-702F-6A6E912A55EA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x970ea000 - 0x9716afeb com.apple.SearchKit 1.3.0 (1.3.0) <9E18AEA5-F4B4-8BE5-EEA9-818FC4F46FD9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x9716b000 - 0x97191ffb com.apple.DictionaryServices 1.1.2 (1.1.2) <43E1D565-6E01-3681-F2E5-72AE4C3A097A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x97192000 - 0x971b1ff7 com.apple.CoreVideo 1.6.2 (45.6) <EB53CAA4-5EE2-C356-A954-5775F7DDD493> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x971b2000 - 0x97202ff7 com.apple.framework.familycontrols 2.0.2 (2020) <596ADD85-79F5-A613-537B-F83B6E19013C> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x97203000 - 0x9720eff7 libGL.dylib ??? (???) <3E34468F-E9A7-8EFB-FF66-5204BD5B4E21> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x9720f000 - 0x97279fe7 libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <411D87F4-B7E1-44EB-F201-F8B4F9227213> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x9727a000 - 0x97281ff7 com.apple.agl 3.0.12 (AGL-3.0.12) <A5FF7623-9F55-0364-AD9B-42CF13C677C1> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
0x97282000 - 0x97289ff3 com.apple.print.framework.Print 6.1 (237.1) <F5AAE53D-5530-9004-A9E3-2C1690C5328E> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x97298000 - 0x973c5ffb com.apple.MediaToolbox 0.484.60 (484.60) <A7FE2739-64A7-40EB-A6E7-69FBCE3C87D4> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x9741f000 - 0x97459ff7 libcups.2.dylib 2.8.0 (compatibility 2.0.0) <A6C207E3-7B42-926D-9C93-BE3F50B92496> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x97462000 - 0x974affeb com.apple.DirectoryService.PasswordServerFramework 6.1 (6.1) <00A1A83B-0E7D-D0F4-A643-8C5675C2BB21> /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
0x974b0000 - 0x974d8ff7 libxslt.1.dylib 3.24.0 (compatibility 3.0.0) <E761F29A-328B-29D9-3DF0-023F2C21E500> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x974d9000 - 0x974deff7 com.apple.OpenDirectory 10.6 (10.6) <0603680A-A002-D294-DE83-0D028C6BE884> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x974df000 - 0x974e1ff7 libRadiance.dylib ??? (???) <090420B3-CB65-9F7B-5349-D42F2F9693B6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x97642000 - 0x97685ff7 com.apple.NavigationServices 3.5.4 (182) <8DC6FD4A-6C74-9C23-A4C3-715B44A8D28C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x97686000 - 0x97691ff7 com.apple.CrashReporterSupport 10.6.7 (258) <8F3E7415-1FFF-0C20-2EAB-6A23B9728728> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x97692000 - 0x976a6ffb com.apple.speech.synthesis.framework 3.10.35 (3.10.35) <57DD5458-4F24-DA7D-0927-C3321A65D743> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x976a7000 - 0x976e9ff7 libvDSP.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <8A4721DE-25C4-C8AA-EA90-9DA7812E3EBA> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x9781b000 - 0x9785bff3 com.apple.securityinterface 4.0.1 (40418.0.1) <2141A924-748E-CE6F-2D75-D82BC265BD30> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x978ae000 - 0x97979fef com.apple.CoreServices.OSServices 359.2 (359.2) <7C16D9C8-6F41-5754-17F7-2659D9DD9579> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x9797a000 - 0x9797eff7 libGIF.dylib ??? (???) <2251F789-B187-0837-6E38-A0E5C7C4FA3C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x9797f000 - 0x9798aff7 libCSync.A.dylib 545.0.0 (compatibility 64.0.0) <287DECA3-7821-32B6-724D-AE03A9A350F9> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x9798b000 - 0x979a9fe7 libPng.dylib ??? (???) <6C0B95D7-9634-E044-0B79-F1DD56961C33> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x979b1000 - 0x979bfff7 com.apple.opengl 1.6.14 (1.6.14) <82622F67-E032-0BF6-A78D-50B346E8D0FD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x98c37000 - 0x98c47ff7 libsasl2.2.dylib 3.15.0 (compatibility 3.0.0) <C8744EA3-0AB7-CD03-E639-C4F2B910BE5D> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x98c48000 - 0x98c85ff7 com.apple.CoreMedia 0.484.60 (484.60) <8FAB137D-682C-6DEC-5A15-F0029A5B226F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x9920e000 - 0x99532fef com.apple.HIToolbox 1.6.5 (???) <21164164-41CE-61DE-C567-32E89755CB34> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x99533000 - 0x99968ff7 libLAPACK.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <5E2D2283-57DE-9A49-1DB0-CD027FEFA6C2> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x99fe5000 - 0x9a09dfeb libFontParser.dylib ??? (???) <D2D0C922-5ED1-3AE9-6F99-707C74DF3E62> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x9a09e000 - 0x9a0e4ff7 libauto.dylib ??? (???) <29422A70-87CF-10E2-CE59-FEE1234CFAAE> /usr/lib/libauto.dylib
0x9a169000 - 0x9a1cafe7 com.apple.CoreText 151.13 (???) <23F359DA-D845-5C50-4DF3-19E858CF2B2C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x9a1e9000 - 0x9a22dff3 com.apple.coreui 2 (114) <2234855E-3BED-717F-0BFA-D1A289ECDBDA> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x9a28d000 - 0x9ab70ff7 com.apple.AppKit 6.6.8 (1038.36) <A353465E-CFC9-CB75-949D-786F6F7732F6> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x9ab71000 - 0x9abe0ff7 libvMisc.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <595A5539-9F54-63E6-7AAC-C04E1574B050> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x9abe1000 - 0x9abebfe7 com.apple.audio.SoundManager 3.9.3 (3.9.3) <5F494955-7290-2D91-DA94-44B590191771> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0xbad00000 - 0xbad01fe7 libLatin2Converter.dylib 49.0.0 (compatibility 1.0.0) <66210AF5-49B2-3705-5ED3-8326276B1396> /System/Library/CoreServices/Encodings/libLatin2Converter.dylib
0xc0000000 - 0xc002cff3 +com.growl.growlframework 1.3.1 (1.3.1) <E4CACCE9-3584-33AA-A2A3-2627C0BF4670> /Applications/Opera.app/Contents/Frameworks/Growl.framework/Versions/A/Growl
0xffff0000 - 0xffff1fff libSystem.B.dylib ??? (???) <2DCD13E3-1BD1-6F25-119A-3863A3848B90> /usr/lib/libSystem.B.dylib

Model: MacBook4,1, BootROM MB41.00C1.B00, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 4 GB, SMC 1.31f1
Graphics: Intel GMA X3100, GMA X3100, Built-In, 144 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x88), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.42.4)
Bluetooth: Version 2.4.5f3, 2 service, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: TOSHIBA MK5055GSXF, 465,76 GB
Parallel ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-867
USB Device: Hub, 0x050d (Belkin Corporation), 0x0237, 0xfa200000 / 2
USB Device: DataStation maxi m.ub, 0x04fc (SUNPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.), 0x0c15, 0xfa220000 / 3
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8501, 0xfd400000 / 4
USB Device: Keyboard Hub, 0x05ac (Apple Inc.), 0x1006, 0xfd100000 / 3
USB Device: Apple Keyboard, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0221, 0xfd120000 / 2
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8205, 0x1a100000 / 2
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x022a, 0x5d200000 / 3
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x5d100000 / 2

Medium napisał(a):

Pomyliłeś adres. Tego typu sprawy trzeba kierować nie na forum, a wprost do twórców:
https://bugs.opera.com/wizard/

janhalb napisał(a):

Zanim skieruję pytanie do twórców, chciałem zapytać czy ktoś może miał podobny problem - bo po co wyważać otwarte drzwi... Nota bene - tam jest adnotacja: "Search the forums to see if this problem has already been reported"