Dziwny problem z zarządzaniem urządzeniami przez opere....

w dziale Strony WWW w Operze
djpielgrzym napisał(a):

Witam.

Problem polega na tym iż z poziomu opery nie mogę zarządzać jednym z urządzeń sieciowych.
Oczywiście zalogować się mogę...

Link do screena: http://sezame.pl/opera.JPG

Oraz kod źródłowy strony:

[size=1]<HTML>
<HEAD>
	<TITLE>Configuration</TITLE><LINK rel="stylesheet" href="/orinoco/css/global.css">
	<SCRIPT language="javascript" src="/orinoco/scripts/library.js"></SCRIPT>
</HEAD>

<BODY style="margin:0px" background="/orinoco/images/bg.gif">

<TABLE width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">

<SCRIPT language="javascript">
	grp_live = 1;
	subgrp_live = -1;
</SCRIPT>

<SCRIPT language="javascript" src="/orinoco/scripts/menu.js"></SCRIPT><TABLE width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<TR>
		<TD>
			<TABLE width="150" height="90" cellpadding="0" cellspacing="0">
			<TR>
			<TD valign="top"><IMG src="/orinoco/images/logo.gif"></TD>
			</TR>
			<TR>
			<TD align="right"> </TD>
			</TR>
			</TABLE>
		</TD>
		<TD valign="bottom">
			<TABLE cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> 
				
				<TR>
					<TD>
						<TABLE class="tabrow" cellpadding="0" cellspacing="0">
							<SCRIPT language="javascript">
		              		var ProductId = "1.3.6.1.4.1.11898.2.4.6";													
                                var slotA = '6 ';
		              		    var slotB = '6 ';
		              		    var secModeA = '1'; 
		              		    var secModeB = '1'; 
								InitMenu(ProductId, slotA, slotB, secModeA, secModeB);
								var nbrTabs = subNumArray[grp_live];
								if(nbrTabs>5)
								{
									var start,finish;
									var nbrTabsDivbyTwo = (nbrTabs - (nbrTabs%2))/2;
									if(subgrp_live >= (nbrTabsDivbyTwo + (nbrTabs%2)) )
									{
										start = 0;
										finish = nbrTabsDivbyTwo -1;
									}
									else
									{
										if ((nbrTabs %2)==0)
										{
											start = nbrTabsDivbyTwo;
											finish = nbrTabs-1;
										}
										else
										{
											start = nbrTabsDivbyTwo+1;
										finish = nbrTabs-1;
									}
										
									}
									drawTabRow(subgrpArray[grp_live],grp_live,subgrp_live,start,finish,1,1);
									document.write('<TD align="middle" background="/orinoco/images/edge.gif"> </TD>');
									document.write('</TABLE>');
									document.write('</TD>');
									document.write('</TR>');
									
									document.write('<TR>');
									document.write('<TD>');
									document.write('<TABLE class="tabrow" cellpadding="0" cellspacing="0">');
									if(subgrp_live >= (nbrTabsDivbyTwo+ (nbrTabs%2)))
									{
										start = nbrTabsDivbyTwo;
										finish = nbrTabs-1;
									}
									else
									{
										if ((nbrTabs %2)==0)
										{
											start = 0;
											finish = nbrTabsDivbyTwo-1;
										}
										else
										{
										start = 0;
											finish = nbrTabsDivbyTwo;
										}
									}
									drawTabRow(subgrpArray[grp_live],grp_live,subgrp_live,start,finish,2,0);
									document.write('<TD align="middle" background="/orinoco/images/iedge.gif"> </TD>');
								}
								else
								{
									drawTabRow(subgrpArray[grp_live],grp_live,subgrp_live,0,nbrTabs-1,0,0);
									document.write('<TD align="middle" background="/orinoco/images/edge.gif"> </TD>');
								}
							</SCRIPT>
						</TABLE>
					</TD>
				</TR>
			</TABLE>
		</TD>
	</TR>

	
	<TR>
		<TD valign="top">
			<TABLE align="center" cellpadding="10" cellspacing="0">
				<SCRIPT language="javascript">
					drawButtons(grp,grp_live);
				</SCRIPT>
			</TABLE>
		</TD><TD bgcolor="white" height="95%" valign="top">
	<TABLE bgcolor="white" style="margin-left:25px; margin-bottom:25; margin-top: 5px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="588">
		<TR>
			<TD class="header">Configure</TD>
		</TR>
		<TR>
			<TD class="verbiage">
				<P>There are ten main categories of configuration for the access point, which may be 
				changed to suit your network properties and configuration.</P>
				
				<hr color="#B4C3D" align="left" size="1">
				
				<P><b><A HREF="system.html">System</b></A> is used to configure specific system information such as system name and contact information.</P>
				<P><b><A HREF="net-ipconf.html">Network</b></A> is used to configure IP settings, DNS client, DHCP server, DHCP relay agent, and Link Integrity.</P>
				<P><b><A HREF="if-wirA-detect.html">Interfaces</b></A> is used to configure the access point operational modes and interfaces: Wireless and Ethernet.</P>
				<P><b><A HREF="mgt-passwords.html">Management</b></A> is used to configure the access point management Passwords, IP Access Table, Services and Auto Configuration, and Configurable Hardware Reset to Defaults feature.</P>
				<P><b><A HREF="filt-eth.html">Filtering</b></A> is used to configure Ethernet Protocol filters, Static MAC Address filters, Advanced filters, and Port filters.</P>
				<P><b><A HREF="alarm-groups.html">Alarms</b></A> is used to enable and disable Alarm (SNMP Trap) Groups, configure the Alarm Host Table, the Syslog, and the Rogue Scan feature.</P>
				<P><b><A HREF="bridge-spanning.html">Bridge</b></A> is used to configure the Spanning Tree Protocol, Storm Threshold protection, Intra BSS traffic, and Packet Forwarding.</P>
				<P><b><A HREF="QoSPolicies.html">QoS</b></A> is used to configure the Quality of Service (QoS) feature. This tab can be used to configure QoS Policies, Priority Mapping and EDCA values.</P>
				<P><b><A HREF="rad-radius.html">RADIUS Profiles</b></A> is used to configure RADIUS Profiles for servers used for MAC based RADIUS Authentication, EAP/802.1x, and Accounting</P>
				<P><b><A HREF="vlanGroups.html">SSID/VLAN/SECURITY</b></A> is used to configure multiple SSID's for each wireless interface(s), VLAN properties, MAC Access Control, and Security Profiles.</P>
			</TD>
		</TR>
	</TABLE>
</TD>	</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

	

</TABLE>
</BODY>
</HTML>
[/size=1]

Zajec napisał(a):

Do czegoś służy tu [code]...

Prawdopodobnie stara, popsuta wersja skryptu menu "Orinoco". Odedzwij się do producenta urządzenia.

golew napisał(a):

Służy służy. Poprawiłam.
Swoją drogą szkoda, że scrolle robi tylko wszerz..