Opera 9.5 RC build 10057 problem z vwbankdirect.pl

w dziale Wersje beta, testowe i rozwojowe
thanat0s napisał(a):

Witam, nie pamiętam dokładnie od którego buildu pod Opera 9.5 przestało mi działać menu w VWBankdirect.pl po zalogowaniu do konta. Po kliknięciu na element menu powinno rowinąć się menu, natomiast nic się nie dzieje.
Jak tak dalej będzie to albo przejde na Firefox 3 albo zostane na 9.27 w której przynajmniej menu się rozwija, chociaż za każdym razem wczytuje obrazki w menu od nowa po najechaniu na nie kursorem. Ma ktoś jakiś pomysł?
Kod strony poniżej:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Witamy w Volkswagen B@nk direct</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
  <meta http-equiv="Expires" content="Sat, 01-Jan-2000 00:00:00 GMT" />
  <META HTTP-EQUIV="Cache-control" CONTENT="no-store">
  <META HTTP-EQUIV="Cache-control" CONTENT="max-age=0">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

 if (NN) { document.write("<LAYER id='MFX"+id+"' left='0' top='"+(k*13+30)+"' width='168' height='16' z-index='"+id+"' visibility='show' class='slidingmainnav'>")}
 else { document.write("<DIV id='MFX"+id+"' style='position:absolute; width:168; height:16; z-index:"+id+"; left:0px; top: "+(k*13+30)+"px; border: 0px none #000000; visibility: visible' class=\"slidingmainnav\">") }
 if (MP[k][2]!=""){document.write("<a href='"+(MP[k][2]=="#"?"#":MP[k][2])+"' onClick='MFXrunMenu("+id+",15);' onMouseOut=\"MM_swapImgRestore(); return true;\" onMouseOver=\"MM_swapImage('"+MP[k][1]+".gif','','/images/menu2/"+MP[k][1]+"_f2.gif',0); return true;\" class=\"slidingmainnav\" target='"+(MP[k][2]=='logout'?'_top':(MP[k][2]=='#'?'':'main'))+"'>"); }
 document.write("<img src='/images/menu2/"+MP[k][1]+".gif' border='0' name='"+MP[k][1]+".gif'></a>");
 
 if (NN) { document.write("</LAYER><LAYER id='MFX"+(id+1)+"' left='20' top='200' width='168' height='"+((l-3)*8)+"' z-index='"+(id+1)+"' visibility='hide' class='slidingmainnav'>") }
 else { document.write("</DIV><DIV id='MFX"+(id+1)+"' style='position:absolute; width:168; height:"+((l-3)*7)+"px; z-index:1; left:20px; top: 200px; border: 0px none #000000; visibility: hidden'>" )}
 for (j=3;j<l;j+=2) {
 document.write("<a href='"+MP[k][j+1]+"' onMouseOut=\"MM_swapImgRestore(); return true;\" onMouseOver=\"MM_swapImage('"+MP[k][j]+".gif','','/images/menu2/"+MP[k][j]+"_f2.gif',0); return true;\" class='slidingsubnav' target='main'>");
 document.write("<img src='/images/menu2/"+MP[k][j]+".gif' border='0' name='"+MP[k][j]+".gif'></a>
");
 }
 if (NN) { document.write("</Layer>"); }
 else { document.write("</DIV>"); }
}

function MFXinitMenu(){
 MItem=new Array();
 for (i=0;i<LastLayer;i++) { MItem[MP[i][0]]=i*2; }
 HIDDEN = (NN) ? 'hide' : 'hidden';
 VISIBLE = (NN) ? 'show' : 'visible';
 myLayer=new Array();
 mySpeed=10;
 subLeft=0;
 testring="";
 closes=true;
 for (i=0;i<LastLayer*2;i++){
 if(NN){
 testring="myLayer["+i+"]=document.MFX"+i+"";
 }else
  if(is_gecko){
 testring="myLayer["+i+"]=document.getElementById(\"MFX"+i+"\")";
  }
  else
 {
 testring="myLayer["+i+"]=document.all.MFX"+i+".style";
 }
 eval(testring);}
 running=false;
 whichOpen=-1;
 lastMain=myLayer.length-2;
 MFXmain=new Array();
 for(i=0; i<myLayer.length; i++){
  mainORsub= i % 2;
  MFXmain[i] = mainORsub ? 0:1;
 }
 myTop=new Array();
 myLeft=new Array();
 myHeight=new Array();
 myWidth=new Array();
 mySlide=new Array();
 for(i=0; i<myLayer.length; i++){
  if((NN)&&MFXmain[i]){
   if(i==0){
    myTop[i]=myLayer[i].top;
    myLeft[i]=myLayer[i].left;
   }
   else{
    myLeft[i]=myLeft[i-2];
    myTop[i]=myTop[i-2]+myHeight[i-2];
   }
   myHeight[i]=myLayer[i].clip.height;
   myWidth[i]=myLayer[i].clip.width;
   myLayer[i].left=myLeft[i];
   myLayer[i].top=myTop[i];
   myLayer[i].visibility=VISIBLE;
  }
  if((NN)&&!MFXmain[i]){
   myTop[i]=myTop[i-1]+myHeight[i-1];
   myLeft[i]=myLeft[i-1];
   myHeight[i]=myLayer[i].clip.height;
   myWidth[i]=myLayer[i].clip.width;
   mySlide[i]=myTop[i]+myHeight[i];
   myLayer[i].left=myLeft[i]+subLeft;
   myLayer[i].top=myTop[i];
  }
  if((IE)&&MFXmain[i]){
   if(i==0){
    myLeft[i]=myLayer[i].pixelLeft;
    myTop[i]=myLayer[i].pixelTop;
   }
   else{
    myLeft[i]=myLeft[i-2];
    myTop[i]=myTop[i-2]+myHeight[i-2];
   }
   myHeight[i]=myLayer[i].pixelHeight;
   myWidth[i]=myLayer[i].pixelWidth;
   myLayer[i].left=myLeft[i];
   myLayer[i].top=myTop[i];
   myLayer[i].visibility=VISIBLE;
  }
  if((IE)&&!MFXmain[i]){
   myTop[i]=myTop[i-1]+myHeight[i-1];
   myLeft[i]=myLeft[i-1];
   myHeight[i]=myLayer[i].pixelHeight;
   myWidth[i]=myLayer[i].pixelWidth;
   myLayer[i].pixelLeft=myLeft[i]+subLeft;
   myLayer[i].pixelTop=myTop[i];
   mySlide[i]=myTop[i]+myHeight[i];
  }
  if((is_gecko)&&MFXmain[i]){
   if(i==0){
    myLeft[i]=parseInt(myLayer[i].style.left);
    myTop[i]=parseInt(myLayer[i].style.top);
   }
   else{
    myLeft[i]=myLeft[i-2];
    myTop[i]=myTop[i-2]+myHeight[i-2];
   }
   myHeight[i]=parseInt(myLayer[i].style.height);
   myWidth[i]=parseInt(myLayer[i].style.width);
   myLayer[i].style.left=myLeft[i]+"px";
   myLayer[i].style.top=myTop[i]+"px";
   myLayer[i].style.visibility=VISIBLE;
  }
  if((is_gecko)&&!MFXmain[i]){
   myTop[i]=myTop[i-1]+myHeight[i-1];
   myLeft[i]=myLeft[i-1];
   myHeight[i]=parseInt(myLayer[i].style.height);
   myWidth[i]=parseInt(myLayer[i].style.width);
   myLayer[i].style.left=(myLeft[i]+subLeft)+"px";
   myLayer[i].style.top=myTop[i]+"px";
   mySlide[i]=myTop[i]+myHeight[i];
  }
 }
 if (top.MName) {MFXrunMenu(MItem[top.MName],20);
   if(top.MFile) top.main.location=top.MFile
 }
 //else if (!(top.main.menukeep==null)) {
//  MFXrunMenu(top.main.menukeep,mySpeed)
// }
}

//odpalane przez klikniecie na element menu glownego majacy submenu
function MFXrunMenu(myName,newspeed){
 ieStep=0;
 thereS=false;       //inicjalizacja thereS
 thereC=false;       //inicjalizacja thereC
 if(newspeed>0){
  mySpeed=newspeed;
 }

 first=myName;
 if(whichOpen==-1&&!running&&MFXmain[myName]&&!(whichOpen==myName)){
  running=true;
  if(NN){
   myLayer[myName+1].clip.height=0;
   myLayer[myName+1].visibility=VISIBLE;
  }
  if(IE){
   myLayer[myName+1].clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (0) +" "+ ("auto") +")";
   myLayer[myName+1].visibility=VISIBLE;
  }
  if(is_gecko){
   myLayer[myName+1].style.clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (0) +" "+ ("auto") +")";
   myLayer[myName+1].style.visibility=VISIBLE;
  }
  MFXopenMenuC(myName);
  MFXopenMenuS(myName);

 }

  if(whichOpen>=0&&!running&&!(whichOpen==myName)){
  running=true;
  second=whichOpen;
  ieStep1=myHeight[second+1];
  thereCS=false;
  thereCC=false;
  MFXcloseMenuS(second);
  MFXcloseMenuC(second);
 }

 /* // ----- Menue offen halten
 if(whichOpen>=0&&!running&&whichOpen==myName&&closes){
  running=true;
  second=whichOpen;
  ieStep1=myHeight[second+1];
  thereCS=false;
  thereCC=false;
  MFXcloseMenuS(second);
  MFXcloseMenuC(second);
 }*/

}
function closeMenue () {
 if(whichOpen>=0&&!running&&closes){
  running=true;
  second=whichOpen;
  ieStep1=myHeight[second+1];
  thereCS=false;
  thereCC=false;
  MFXcloseMenuS(second);
  MFXcloseMenuC(second);
 }
}
function MFXstopCloseS(myName){
 running=false;
 thereCS=true;
 if(closes&&first==whichOpen){
  whichOpen=-1;
 }
 else{
  whichOpen=-1;
  MFXrunMenu(first);
 }
}

function MFXstopOpenS(myName){
 running=false;
 thereS=true;
 if(IE){
  //myLayer[myName+1].clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ ("auto") +")";
 }
 if(is_gecko){
//  myLayer[myName+1].clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ ("auto") +")";
 }
 whichOpen=myName;
}

function MFXopenMenuS(myName){
 myStep=mySpeed;
 if((NN)&&!thereS&&!(first==lastMain)){
  if(myLayer[first+2].top+myStep>mySlide[first+1]){
   myStep=mySlide[first+1]-myLayer[first+2].top;
  }
  for(i=first+2; i<myLayer.length; i+=2){
   myLayer[i].top+=myStep;
  }
  if(myLayer[first+2].top==mySlide[first+1]){
   MFXstopOpenS(first)
  }
    if(running)setTimeout('MFXopenMenuS(first)',15);
 }
 if((IE)&&!thereS&&!(first==lastMain)){
  if(myLayer[first+2].pixelTop+myStep>mySlide[first+1]){
   myStep=mySlide[first+1]-myLayer[first+2].pixelTop;
  }
  for(i=first+2; i<myLayer.length; i+=2){
   myLayer[i].pixelTop+=myStep;
  }
  if(myLayer[first+2].pixelTop==mySlide[first+1]){
   MFXstopOpenS(first)
  }
    if(running)setTimeout('MFXopenMenuS(first)',15);
 }
 if((is_gecko)&&!thereS&&!(first==lastMain)){
  if((parseInt(myLayer[first+2].style.top)+myStep)>mySlide[first+1]){
   myStep=(mySlide[first+1]-parseInt(myLayer[first+2].style.top));
  }
  i=0;
  for(i=first+2; i<myLayer.length; i+=2){
   myLayer[i].style.top=parseInt(myLayer[i].style.top)+myStep+"px";
  }
  dana=first+2;
  zmienna=parseInt(myLayer[dana].style.top);
  if(zmienna==mySlide[first+1]){
   MFXstopOpenS(first)
  }
    if(running)setTimeout('MFXopenMenuS(first)',25);
 }
}

function MFXopenMenuC(myName){
 myStep=mySpeed;
 if((NN)&&!thereC){
  if ((myLayer[first+1].clip.height+myStep)>myHeight[first+1]){
   myLayer[first+1].clip.height=myHeight[first+1]
  }
  if(myLayer[first+1].clip.height==myHeight[first+1]){
   thereC=true;
   whichOpen=first;
   MFXstopOpenS(first)
  }
  else{
   myLayer[first+1].clip.height+=myStep;
  }
    if(running)setTimeout('MFXopenMenuC(first)',15);
 }
 if((IE)&&!thereC){
  ieStep+=myStep;
  myLayer[myName+1].clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (ieStep) +" "+ ("auto") +")";
  if(ieStep>=myHeight[first+1]){
   thereC=true;
   whichOpen=first;
//   MFXstopOpenS(first)
   running=false;
//   thereS=true;
  }
    if(running)setTimeout('MFXopenMenuC(first)',15);
 }

 if((is_gecko)&&!thereC){
  ieStep+=myStep;
  myLayer[myName+1].style.clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (ieStep) +"px "+ ("auto") +")";
  if(ieStep>=myHeight[first+1]){
   thereC=true;
   whichOpen=first;
//   MFXstopOpenS(first)
   running=false;
//   thereS=true;
  }
    if(running)setTimeout('MFXopenMenuC(first)',25);
 }
}

function MFXcloseMenuS(myName){
 myStep=mySpeed;
 if((NN)&&!thereCS&&!(second==lastMain)){
  if(myLayer[second+2].top-myStep<myTop[second+2]){
   myStep=myLayer[second+2].top-myTop[second+2];
  }
  for(i=second+2; i<myLayer.length; i+=2){
   myLayer[i].top-=myStep;
  }
  if(myLayer[second+2].top==myTop[second+2]){
   MFXstopCloseS(second);
  }
    if(running)setTimeout('MFXcloseMenuS(second)',15);
 }
 if((IE)&&!thereCS&&!(second==lastMain)){
  if(myLayer[second+2].pixelTop-myStep<myTop[second+2]){
   myStep=myLayer[second+2].pixelTop-myTop[second+2];
  }
  for(i=second+2; i<myLayer.length; i+=2){
   myLayer[i].pixelTop-=myStep;
  }
  if(myLayer[second+2].pixelTop==myTop[second+2]){
   MFXstopCloseS(second);
  }
    if(running)setTimeout('MFXcloseMenuS(second)',15);
 }
 if((is_gecko)&&!thereCS&&!(second==lastMain)){
  if(parseInt(myLayer[second+2].style.top)-myStep<myTop[second+2]){
   myStep=parseInt(myLayer[second+2].style.top)-myTop[second+2];
  }
  for(i=second+2; i<myLayer.length; i+=2){
   myLayer[i].style.top=(parseInt(myLayer[i].style.top)-myStep)+"px";
  }
  if(parseInt(myLayer[second+2].style.top)==myTop[second+2]){
   MFXstopCloseS(second);
  }
    if(running)setTimeout('MFXcloseMenuS(second)',15);
 }
}

function MFXcloseMenuC(myName){
 myStep=-mySpeed;
 ieStep1-=mySpeed;
 if((NN)&&!thereCC){
  if ((myLayer[second+1].clip.bottom+myStep)<0){
   myLayer[second+1].clip.bottom=0;
  }
  if(myLayer[second+1].clip.bottom==0){
   thereCC=true;
   if(second==lastMain)MFXstopCloseS(second);
  }
  else{
   myLayer[second+1].clip.bottom+=myStep;
  }
    if(running)setTimeout('MFXcloseMenuC(second)',15);
 }
 if((IE)&&!thereCC){
  if(ieStep1<=0){
   myLayer[myName+1].clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (0) +" "+ ("auto") +")";
   thereCC=true;
   if(second==lastMain)MFXstopCloseS(second);
  }
  else{
   myLayer[myName+1].clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (ieStep1) +" "+ ("auto") +")";
  }
    if(running)setTimeout('MFXcloseMenuC(second)',15);
 }

 if((is_gecko)&&!thereCC){
  if(ieStep1<=0){
   myLayer[myName+1].style.clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (0) +"px "+ ("auto") +")";
   thereCC=true;
   if(second==lastMain)MFXstopCloseS(second);
  }
  else{
   myLayer[myName+1].style.clip= "rect(" + ("auto") +" "+ ("auto") +" "+ (ieStep1) +"px "+ ("auto") +")";
  }
    if(running)setTimeout('MFXcloseMenuC(second)',15);
 }

}
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
 window.status=" ";
 }

function MM_findObj(n, d) { //v3.0
 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
  d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
 if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
 for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); return x;
}

function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
  if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
  window.status=" ";
}

function MM_preloadImages() { //zaladowanie obrazkow
 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
  if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<body background="/images/dlugas.gif" bgcolor="#ffffff" onLoad="MFXinitMenu();" leftmargin="0" topmargin="0">
<script language="JavaScript">
</script>
<div id="Layer1" class="logo" style="position:absolute; left:1px; top:0px; width:44px; height:10px; z-index:1; visibility: visible">
</div>
</body>
</html>

Zajec napisał(a):

Spróbuj przedstawiania się jako Firefox. Powiedz czy zadziałało.

thanat0s napisał(a):

Originally posted by Zajec:

Spróbuj przedstawiania się jako Firefox. Powiedz czy zadziałało.o dziwo zadziałało smile dzięki

a co poradzić na:
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />

adas napisał(a):

Originally posted by thanat0s:

a co poradzić na:


http://adas.jogger.pl/2006/09/22/przyspiesz-swoja-opere-9/ - może to o to będzie chodzić? Chociaż z pytanie to nie do końca wynikało wink

thanat0s napisał(a):

Originally posted by adas:


http://adas.jogger.pl/2006/09/22/przyspiesz-swoja-opere-9/ - może to o to będzie chodzić? Chociaż z pytanie to nie do końca wynikało winkNie mogę napisać że pomogło. Zauważyłem jednak że 9.5 w porównaniu do 9.27 po kilkunastokrotnym przejechaniu kursorem po menu góra -dół-góra przestaje za każdym razem ładować stronę (właściwie to tylko te menu) i jest ok. 9.27 jest pod tym względem bardziej uparta i nieustannie wczytuje obrazki z menu.
Chyba jedyne lekarstwo będzie takie jak napisałem wyżej. Nie mniej jednak dziękuję za odpowiedzi.