ubuntu 8.04 i opera bez polskiego menu

w dziale Opera dla systemów Linux, Mac OS, FreeBSD oraz Solaris
akme napisał(a):

Witam. Zainstalowałem operę w ubuntu z jego repozytoriów. Niestety, menu opery nie jest po polsku. Jak to zmienić?

golew napisał(a):

http://www.opera.com/download/languagefiles/ - pobierz polski najnowszy, wrzuć na dysk i podaj jego namiar w narzędzia -> preferencje -> ogólne (I karta) i na dole język -> szczegóły.

akme napisał(a):

Sposób działa, ale nie do końca. Chciałem wrzucić pobrany plik w następujące miejsce "/usr/share/opera/locale", ale niestety zgłaszany jest błąd " Error moving file: Permission denied " i plik nie jest tam przenoszony. Ten błąd pojawia się do każdej próby przeniesienia do wysokości "system plików". Jedyną możliwą lokalizacją jest trzymanie pliku w katalogu "/home/nazwa użytkownika", a tego wolałbym uniknąć.
Ps
Dla porządku, menu jest teraz po polsku.

golew napisał(a):

Tam zapewne można zapisać tylko jako root. Ja u siebie też mam w dokumentach.

Zaufany napisał(a):

W Linuksach istnieje coś takiego, jak katalog domowy, dla każdego oddzielny. Zasadniczo jest to „/home/login”, aczkolwiek teoretycznie może być cokolwiek. Aby nie męczyć się z wpisywaniem tej całej ścieżki, wystarczy wpisać znak ~. Jest to skrót oznaczający katalog domowy zalogowanego użytkownika.

W tym wypadku mamy do czynienia jednak z instalowaniem i konfigurowaniem oprogramowania. W tym celu potrzebujemy tymczasowo zwiększonych uprawnień. Jest to wyjątkowa sytuacja, zazwyczaj dobrze człowiek sobie radzi w Linuksach bez specjalnych uprawnień.

Zakładam, że posiadasz plik „~/OperaDownloads/polski.lng”.

Instrukcja:

Wpisz w konsoli

„sudo mv ~/OperaDownloads/polski.lng /usr/share/opera/locale/”
Potem system poprosi o podanie hasła zalogowanego użytkownika, które należy mu wprowadzić

Objaśnienia:
sudo – polecenie powodujące nadanie uprawnień superużytkownika (root) dla następnego polecenia.
mv – polecenie przenoszenia/przemianowywania plików.

Wersja dla większości innych dystrybucji:

Wpisać w konsoli „su”
System poprosi o hasło superużytkowniaka, które należy mu wprowadzić
Wpisać w konsoli
„mv ~/OperaDownloads/polski.lng /usr/share/opera/locale/”
Wpisać w konsoli „exit”

Dodatkowe objaśnienia:
su – tutaj uzyskanie uprawnień superużytkownika na czas nieokreślony, dowolną liczbę poleceń.
exit – tutaj zakończenie sesji z uprawnieniami superużytkownika.

golew napisał(a):

W OpenSUSE istnieje coś takiego jak przeglądanie folderów w trybie administratora. Zalogować się hasłem roota oczywiście trzeba, ale potem można kopiować itd. "klikająco" a nie tylko w konsoli. Chociaż czywiście dla jednego pliku może to nie mieć sensu.

akme napisał(a):

Zrobiłem, jak zaleciłeś. Oto efekt:
"x@x-desktop:~$ sudo mv ~/ouw960_pl.lng/usr/share/opera/locale
[sudo] password for x:
mv: brakujący plik docelowy po `/home/x/ouw960_pl.lng/usr/share/opera/locale'
Spróbuj `mv --help' dla uzyskania informacji.
x@x-desktop:~$ mv --help
Składnia: mv [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
albo: mv [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
albo: mv [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...
Przemianowanie ŹRÓDŁA na CEL albo przeniesienie jednego lub wielu ŹRÓDEŁ
do KATALOGU.

Argumenty obowiązkowe dla opcji długich obowiązują również dla krótkich.
--backup[=TRYB] zrobienie kopii zapasowej każdego istniejącego
pliku docelowego
-b jak --backup, ale bez podawania argumentu
-f, --force bez pytania przed zamazaniem pliku
-i, --interactive pytanie przed zamazaniem
--strip-trailing-slashes usunięcie końcowych ukośników z każdego
argumentu ZRÓDŁOWEGO
-S, --suffix=ROZSZERZ zmiana domyślnego rozszerzenia kopii zapasowej
-t, --target-directory=KATALOG przeniesienie wszystkich argumentów
ŹRÓDŁOWYCH do KATALOGU
-T, --no-target-directory traktowanie CELU jak zwykłego pliku
-u, --update przenoszenie tylko gdy ŹRÓDŁO jest nowsze od
CELU albo nie ma CELU
-v, --verbose wyjaśnianie co się dzieje
--help wyświetlenie tego opisu i zakończenie
--version wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

Rozszerzenie nazwy kopii zapasowej to `~', jeżeli nie jest ustawione
inaczej przez --suffix albo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Traktowanie wersji może być
ustawione przez opcję --backup albo przez zmienną środowiska VERSION_CONTROL.
Możliwe wartości:

none, off nigdy nie są tworzone kopie zapasowe (nawet gdy jest podana
opcja --backup)
numbered, t tworzenie numerowanych kopii zapasowych
existing, nil numerowane jeżeli takie już istnieją, jeżeli nie - proste
simple, never tworzenie zawsze prostych kopii zapasowych

Raporty o błędach wysyłaj do bug-coreutils@gnu.org .
x@x-desktop:~$ "
Jak widać czegoś brakuje w tym poleceniu, bo nie udało się.

Zaufany napisał(a):

Brakuje spacji. Wpisz w konsoli to:

"sudo mv ~/ouw960_pl.lng /usr/share/opera/locale/"

sudo - nabywamy uprawnień
mv - nakazujemy przenieść plik
~/ouw960_pl.lng - plik źródłowy
/usr/share/opera/locale/ - miejsce docelowe

akme napisał(a):

Wielkie dzięki! Konsola to dla mnie czarna magia (- jedna spacja!).

ja_szczur napisał(a):

Trochę po czasie, ale może się przydać (wpisujemy w konsoli):

gksudo nautilus

- wtedy mamy nautilusa (menadżer plików) na prawach root-a - uwaga! można poważnie namieszać ;-)