Ustawienia Opery jako domyślnej przeglądarki w Windows 98

w dziale Wersje beta, testowe i rozwojowe
Sfor napisał(a):

Co najmniej od powstania Opery 9.10 w systemie Windows 98 ciągnie się problem z otwieraniem plików ze skrótami .URL z poziomu Exploratora. Efekt występuje tylko wtedy, gdy Opera nie jest uruchomiona. Po jej uruchomieniu wszystko działa tak jak powinno.

Załóżmy że mam na pulpicie skrót do strony internetowej. Jego uruchomienie spowoduje wyświetlenie komunikatu:

Nie można odnaleźć pliku 'C:\WINDOWS\Pulpit\xxxxx.url' (lub jego części).
Sprawdź, czy ścieżka i nazwa pliku są poprawne oraz czy wszystkie wymagane
biblioteki są dostępne.


Opera uruchamia się bez otwierania strony wskazywanej przez xxxxx.url i przykrywa okno dialogowe komunikatu.

Teraz pulpit jest zablokowany. Po zminimalizowaniu Opery nie można uruchomić żadnej znajdującej się na nim ikony. Dopiero po zamknięciu okna dialogowego z komunikatem błędu pulpit powraca do normalnego działania. Świadczy to o tym, że komunikat błędu został wyświetlony przez Explorer.exe będący powłoką systemową.

Kontynuując eksperyment (Opera jest zminimalizowana) ponownie uruchomienie skrótu xxxxx otworzy właściwą stronę w Operze.

Sposobem na obejście problemu jest wyłączenie DDE w powiązaniach Exploratora z plikami HTTP i HTTPS, lub importowanie do rejestru pliku usuwającego obsługę DDS z tych powiązań.

REGEDIT4

[HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command]
@="\"C:\\PROGRAM FILES\\OPERA\\OPERA.EXE\" \"%1\""

[-HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec]

[HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\command]
@="\"C:\\PROGRAM FILES\\OPERA\\OPERA.EXE\" \"%1\""

[-HKEY_CLASSES_ROOT\https\shell\open\ddeexec]


Niestety, za każdym razem, kiedy Opera jest ustawiana jako domyślna przeglądarka, proplematyczne klucze rejestru odpowiedzialne za DDE są przywracane.