Opera 9.63 i dziwny błąd .dll

w dziale Opera
piotrek1976 napisał(a):

Witam wink

Piszę ponieważ mam problem z przeglądarką internetową Opera w najnowszej wersji.
Kiedy próbuje wystawić przedmiot na allegro Opera się wysypuje z błędem sad
Dr Watson generuje raport ( co tak samo jest jest dziwne bo go wyłączyłem )
Dołączam raport, może ktoś coś zaradzi.
Dodam że próbowałem opcji Napraw oraz przeinstalowania - nic nie pomogło.
W IE nie mam takiego problemu jednak go nie używam bo go nie znoszę.

Microsoft (R) DrWtsn32
Copyright (C) 1985-2001 Microsoft Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wystąpił wyjątek aplikacji:
    Apl: C:\Program Files\Opera\opera.exe (pid=3596)
    Kiedy: 2009-01-03 @ 12:19:05.218
    Numer wyjątku: c0000005 (naruszenie praw dostępu)

*----> Informacje o systemie <----*
    Nazwa komputera: 
    Nazwa użytkownika: 
    Identyfikator sesji terminala: 0
    Liczba procesorów: 2
    Typ procesora: x86 Family 15 Model 67 Stepping 2
    Wersja systemu Windows: 5.1
    Bieżąca kompilacja: 2600
    Dodatek Service Pack: 3.
    Bieżący typ: Multiprocessor Free
    Zarejestrowana organizacja: xxx
    Zarejestrowany właściciel: xx

*----> Lista zadań <----*
  0 System Process
  4 System
 892 smss.exe
 960 csrss.exe
 992 winlogon.exe
1036 services.exe
1048 lsass.exe
1228 Ati2evxx.exe
1248 svchost.exe
1312 svchost.exe
1352 svchost.exe
1536 svchost.exe
1680 Ati2evxx.exe
1840 spoolsv.exe
 776 Explorer.EXE
 928 Error 0xD0000022
 936 defragTaskBar.exe
 956 pg2.exe
1112 MOM.exe
1256 daemon.exe
1432 gg.exe
1476 ccc.exe
1488 SetPoint.exe
1576 KHALMNPR.EXE
1616 RocketDock.exe
 672 aDefragService.exe
 916 Error 0xD0000022
 908 jqs.exe
2352 defragActivityMonitor.exe
3376 alg.exe
3936 devldr32.exe
4052 msiexec.exe
2596 IDMan.exe
2800 IEMonitor.exe
3328 wscntfy.exe
3596 opera.exe
2196 dwwin.exe
3928 drwtsn32.exe

*----> Lista modułów <----*
(0000000000400000 - 000000000041b000: C:\Program Files\Opera\opera.exe
(0000000000a20000 - 0000000000a32000: C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.dll
(0000000002930000 - 0000000002948000: C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\dnsq.dll
(00000000029a0000 - 00000000029d6000: C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
(0000000002d50000 - 0000000002d82000: C:\WINDOWS\system32\idmmbc.dll
(0000000002da0000 - 0000000002da7000: C:\Program Files\Internet Download Manager\idmmkb.dll
(0000000010000000 - 0000000010017000: C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\miscr3.dll
(0000000010100000 - 000000001010e000: C:\Program Files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll
(0000000010d00000 - 0000000010d0f000: C:\Program Files\Logitech\SetPoint\GameHook.dll
(000000005b1d0000 - 000000005b208000: C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
(0000000066780000 - 00000000667d8000: C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
(0000000067830000 - 0000000068032000: C:\Program Files\Opera\Opera.dll
(00000000719f0000 - 0000000071a30000: C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
(0000000071a30000 - 0000000071a38000: C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
(0000000071a40000 - 0000000071a48000: C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
(0000000071a50000 - 0000000071a67000: C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
(0000000071a70000 - 0000000071a7a000: C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
(0000000071ba0000 - 0000000071bb3000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
(0000000074d40000 - 0000000074dab000: C:\WINDOWS\system32\usp10.dll
(0000000076350000 - 0000000076355000: C:\WINDOWS\system32\Msimg32.dll
(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
(0000000076380000 - 00000000763c9000: C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
(0000000076be0000 - 0000000076beb000: C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
(0000000076d50000 - 0000000076d69000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
(0000000076f10000 - 0000000076f37000: C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
(0000000076f50000 - 0000000076f7d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
(0000000076fb0000 - 0000000076fb6000: C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll
(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
(0000000077680000 - 00000000776a1000: C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL
(0000000077910000 - 0000000077a06000: C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\Apphelp.dll
(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
(0000000077f10000 - 0000000077f59000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
(0000000077f60000 - 0000000077fdc000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
(0000000078130000 - 00000000781cb000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2\MSVCR80.dll
(000000007c800000 - 000000007c8fd000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
(000000007c900000 - 000000007c9b1000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
(000000007c9c0000 - 000000007d613000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
(000000007e360000 - 000000007e3f1000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0x850 <----*

eax=01234440 ebx=01639860 ecx=016727dc edx=67b41ec1 esi=016727b0 edi=00000000
eip=67925f8e esp=0012e548 ebp=01639860 iopl=0     nv up ei pl nz na pe nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00000202

*** WARNING: Unable to verify checksum for C:\Program Files\Opera\Opera.dll
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\Program Files\Opera\Opera.dll - 
funkcja: Opera
    67925f6a ffd2       call  edx
    67925f6c 85c0       test  eax,eax
    67925f6e 89442418     mov   [esp+0x18],eax
    67925f72 0f8451331e00   je   Opera!OpSetSpawnPath+0xd173e (67b092c9)
    67925f78 8b7048      mov   esi,[eax+0x48]
    67925f7b 85f6       test  esi,esi
    67925f7d 8974241c     mov   [esp+0x1c],esi
    67925f81 0f8449331e00   je   Opera!OpSetSpawnPath+0xd1745 (67b092d0)
    67925f87 8d4e2c      lea   ecx,[esi+0x2c]
    67925f8a 894c2420     mov   [esp+0x20],ecx
BŁĄD ->67925f8e 8b17       mov   edx,[edi]     ds:0023:00000000=????????
    67925f90 33db       xor   ebx,ebx
    67925f92 85f6       test  esi,esi
    67925f94 896c2424     mov   [esp+0x24],ebp
    67925f98 89442410     mov   [esp+0x10],eax
    67925f9c 8974240c     mov   [esp+0xc],esi
    67925fa0 89542414     mov   [esp+0x14],edx
    67925fa4 7416       jz   Opera+0xf5fbc (67925fbc)
    67925fa6 8b4e20      mov   ecx,[esi+0x20]
    67925fa9 85c9       test  ecx,ecx
    67925fab 740f       jz   Opera+0xf5fbc (67925fbc)

*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
ChildEBP RetAddr Args to Child       
01639860 00000001 0161edb8 018ebf70 0196b4d8 Opera+0xf5f8e

*----> Zrzut stosu <----*
000000000012e548 90 0b 53 01 d8 e5 12 00 - 60 98 63 01 90 0b 53 01 ..S.....`.c...S.
000000000012e558 00 00 00 00 60 00 20 01 - 40 44 23 01 b0 27 67 01 ....`. .@D#..'g.
000000000012e568 dc 27 67 01 d8 e5 12 00 - 39 c6 91 67 60 98 63 01 .'g.....9..g`.c.
000000000012e578 00 00 00 00 90 0b 53 01 - b8 ed 61 01 00 00 00 00 ......S...a.....
000000000012e588 00 00 00 00 b8 d7 90 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000000012e598 60 00 20 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 `. .............
000000000012e5a8 00 00 00 00 a8 93 73 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ......s.........
000000000012e5b8 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000000012e5c8 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000000012e5d8 00 c6 25 01 da c1 91 67 - 00 00 00 00 00 c6 25 01 ..%....g......%.
000000000012e5e8 50 e6 12 00 00 00 00 00 - 68 94 ed 00 37 70 90 67 P.......h...7p.g
000000000012e5f8 30 1e b1 67 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 0..g............
000000000012e608 00 c6 25 01 b8 ed 61 01 - 68 e7 12 00 a8 76 6e 01 ..%...a.h....vn.
000000000012e618 01 00 00 00 f8 a9 78 01 - b4 e6 12 00 05 00 00 00 ......x.........
000000000012e628 18 6d 88 01 09 00 00 00 - 05 00 00 00 b8 ad 78 01 .m............x.
000000000012e638 28 e7 12 00 00 00 00 00 - 27 00 00 00 40 44 23 01 (.......'...@D#.
000000000012e648 00 00 00 00 01 00 00 00 - 8c e6 12 00 33 7c d9 67 ............3|.g
000000000012e658 a8 76 6e 01 00 00 00 00 - 00 00 00 00 01 00 00 00 .vn.............
000000000012e668 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 24 e7 12 00 ............$...
000000000012e678 b8 ed 61 01 88 e6 12 00 - 82 7c d9 67 24 e7 12 00 ..a......|.g$...


Pozdrawiam

Ps. W Menadżerze Zadań mam taki wpis :

może on tak samo cos wniesie do sprawy.

Barthezdeleted napisał(a):

http://my.opera.com/polski/forums/findpost.pl?id=2851529