Poszukuję 2 buttonów

w dziale Opera Mail - poczta, czat, grupy dyskusyjne i kanały informacyjne
zssfveswee1 napisał(a):

Witam
Poszukuję 2 buttonów. Pierwszy pokazuję ustawienia filtrów zaś drugi po kliknięciu w niego pokazuje zfiltrowane wyniki.
Pozdrawiam

Ryszard napisał(a):

Taki link: http://my.opera.com/polski/forums/topic.dml?id=494261
Taki przycisk
Filtracja wiadomości

zssfveswee1 napisał(a):

Witam sorki ze nie odpisałem, zapomniałem dopisać że chodzi tylko o filtrowanie RSS i button z tego linka nie pasuje zaś 2 przycisk jest dobry. Jeśli można to poproszę o inny button. Pozdrawiam

Ryszard napisał(a):

Originally posted by zse1:

button z tego linka nie pasuje


Buton z tego linka pasować nie może bo to tylko przykład. Pasujący musisz zrobić sobie sam wink
Otwierasz Pomoc - O Operze
Szukasz linijki "Poczta" i zaznaczasz odpowiednią ścieżkę (u mnie /home/ryszard/.opera/mail/). Po zaznaczeniu całej ścieżki i tylko ścieżki prawoklik - "Przejdź pod ten adres"
Otwiera się katalog z pocztą - szukasz pliku index.ini i klik w niego
Wciskasz-wpisujesz (na klawiaturze)
/nazwa filtru który ma być dostępny pod przyciskiem
ja wpisałem /dobreprogramy
Plik index.ini przewinął mi się do miejsca
[Index 423]
Name=dobreprogramy - Programy - wersje stabilne
Id=1200000001
..........................

Ładujesz na osobną kartę http://76.11.58.186/#Button_Editor_Smp - chwilę trzeba poczekać bo załadowanie całości i samoprzewinięcie strony do "Button Editors - Simple" nieco trwa
W edytorze przycisków wybierasz/wpisujesz
Action - Read mail
pierwszy Parametr - Id interesującego Cię filtru - u mnie "1200000001"
drugi Parametr - zostawiasz pusty
Text - podpis przycisku - u mnie "dobreprogramy'
Icon - ja wybrałem "Newsfeed Unread" - podgląd ikonek - http://www.opera1.ovh.org/skinoskop.php
Następnie najeżdżasz myszką na niebieskie [Add] po prawej na wyskości pola wyboru ikonki i albo przez klik dodajesz przycisk do operowych "Moich przycisków" albo przeciągasz wprost ze strony na odpowiedni pasek Opery.
Widzę, że użycie jako action Read newsfeed też działa OK.

Jakbyś wolał użyć "Button Editors - Advanced" to wpisać trzeba
Read newsfeed,1200000001,,dobreprogramy,"Newsfeed Unread"
- ważne są przecinki i cudzysłowy. I oczywiście własny numerek Id z własnego index.ini.
W razie problemów pytaj.

Vectronic napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

chwilę trzeba poczekać bo załadowanie całości i samoprzewinięcie strony do "Button Editors - Simple" nieco trwa


(If I understand what you said) Yeah... It's a bit slow loading the lists. I'm going to try and improve it if I can.
---
(Jeśli dobrze zrozumiałem, co pan powiedział) Tak ... To trochę powolne ładowanie list. Mam zamiar spróbować poprawić, jeśli mogę.

Originally posted by Ryszard:

W edytorze przycisków wybierasz/wpisujesz ...
Jakbyś wolał użyć "Button Editors - Advanced" to wpisać trzeba

It's not very complete, and might not be what you want, but I did add a way of filling the "Advanced Editor" automatically. I'll make one for the "Simple Editor" eventually.
---
To nie jest kompletny i nie może być to, co chcesz, ale nie sposób dodać wypełnienia "Advanced Editor" automatycznie. Zrobię jeden dla "Simple Editor" ostatecznie.

http: //76.11.58.186/?edit=Read mail,1200000001,,-390584935,"Newsfeed Unread"
-390584935 = "Read Mail" = "Czytaj pocztę" ... <a href="http://76.11.58.186/?edit=Read mail,1200000001,,-390584935,%22Newsfeed Unread%22">Link</a>

Sorry for translations, and partial off-topic.

Edit: Added a way to automatically fill the "Simple Editor"... same as it already is but with an extra letter: ?edit<b>s</b>=Action
---
Edit: Dodane sposób, aby automatycznie wypełnić "Simple Editor" ... taki sam, jak to już jest, ale z dodatkowym piśmie:

?edit= Advanced Editor
?edits= Simple Editor

http: //76.11.58.186/?edits=Read mail,1200000001,,-390584935,"Newsfeed Unread"
And as a <a href="http://76.11.58.186/?edits=Read mail,1200000001,,-390584935,%22Newsfeed Unread%22">Link</a>

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Vectronic:

Sorry for translations, and partial off-topic.


No problem. wink

Potrzebowałem łatwego w obsłudze edytora przycisków.
Twoje dzieło bardzo dobrze się do tego nadaje. Dobra robota.
Przycisk ma być dostosowany do konkretnego użytkownika i jego przeglądarki. Nie da się zrobić gotowego. Można tylko napisać jak to zrobić.
Przycisk nie będzie miał "ogólnej" nazwy ale konkretną, wybraną przez użytkownika. Przy pomocy takiego przycisku będzie można odczytać RSS z jednego źródła. Takich przycisków użytkownik może dać na pasek kilka.
----
I needed an easy-to-use editor buttons.
Your work is very well suited for this. Good job. yes
A button has to be adapted to a specific user and his browser. You can not make a finished product. You can only write how to do it.
The button will not have a "general" but a specific name, chosen by the user. Using this button, you will be able to read RSS feeds from a single source. These buttons, you can give the bar a few.

Originally posted by Vectronic:

http://76.11.58.186/?edit=Read mail,1200000001,,-390584935,Newsfeed Unread

-390584935 = "Read Mail" = "Czytaj pocztę" ... Link


Nie wiedziałem, że można zrobić taki link
---
I did not know that you can make such a link

Originally posted by Vectronic:

I'm going to try and improve it if I can.

Gdybyś zrobił dodatkowy edytor jako osobny plik. Bez listy gotowych przycisków?
---
If you did an additional editor as a separate file. Without a ready-made buttons?

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Vectronic:

Edit: Dodane sposób, aby automatycznie wypełnić "Simple Editor" ... taki sam, jak to już jest, ale z dodatkowym piśmie:?edit= Advanced Editor

?edits= Simple Editorhttp: //76.11.58.186/?edits=Read mail,1200000001,,-390584935,"Newsfeed Unread"

And as a Link


bigeyes yikes faint idea yes

Ryszard napisał(a):

Originally posted by zse1:

button z tego linka nie pasuje


Jak widzisz teraz mogę Ci podać link do edytora z częściowym wypełnieniem a po załadowaniu wpisz w odpowiednie pola to co trzeba. Szczegóły - w poprzedniej wiadomości

Vectronic napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

Gdybyś zrobił dodatkowy edytor jako osobny plik. Bez listy gotowych przycisków?
---
If you did an additional editor as a separate file. Without a ready-made buttons?

Yeah, I have one sort of, just <a href="http://76.11.58.186/Site/SubPages/VectronicsOperaButtonsEdtLst.htm">this</a>, but it hasn't been updated in months...

I already want to make a page just for that alone, just the 2 editors (or even a page for each) floating there... it would be quickest without having any of the lists (Actions, Text, Icons), and I also wouldn't have to worry about keeping the lists up-to-date, but also not very friendly to new users.
---
Tak, mam jeden rodzaj, tylko <a href="http://76.11.58.186/Site/SubPages/VectronicsOperaButtonsEdtLst.htm">this</a>, ale nie został zaktualizowany w miesiącach ...

I już chcesz, aby strona się do tego sam, tylko z 2 redaktorów (lub nawet strona dla każdego) pływających tam ... byłoby najszybciej bez żadnej z list (działania, Tekst, ikony), a ja także nie musisz się martwić o przechowywanie wykazów up-to-date, ale również nie bardzo przyjazny dla nowych użytkowników.

<b>Edit:</b> Apologies to anyone who viewed it in the last 30 minutes. There was probably annoying dialogs, was trying to fix something.
---
Przepraszam wszystkich, którzy postrzegali ją w ostatnim 30 minut. Nie było prawdopodobnie irytujące dialogi, starał się coś naprawić.

Detailed <a href="http://my.opera.com/Vectronic/blog/2009/12/06/my-buttons">changes</a> or <a href="http://76.11.58.186/Site/Changes.txt">direct</a>.

zssfveswee1 napisał(a):

ok zrobiłem tak jak pisaliście ale widzę że mnie niezrozumieliście spróbuje jeszcze raz wytłumaczyć o co mi chodzi
powiedzmy że dodałem sobie kanał RSS dobrychprogramów oraz ustawiłem filtr na pokazywanie wątków w tyle które zawierają frazę AVIRA i teraz chodzi o taki button któy będzie pokazywał zwiltrowane wyniki po frazie AVIRA (zamiast klikać kanały informacyjne -> filtry itp itd) (może być dla pojedyńczych kanałów bądz jeden dla wszystkich)
Mam nadzieję że jest to zrozumiałe

Vectronic napisał(a):

If I'm translating/understand this (sorry for intruding with my english, lol)...

It's the same thing as mail accounts and RSS feeds, to find out the values, open your "index.ini" (..\Profile\mail\index.ini) search for the Filter's name, then get the "id" for it (id=#########) then use that for the value in the button.
---
To samo, co kont pocztowych i RSS, aby dowiedzieć się wartości, otwórz "index.ini" (..\Profile\mail\index.ini) wyszukaj nazwę filtra, a następnie dostać się "id" dla niego (id=#########) następnie użyć tego dla wartości w przycisk.

[Index ##]
Name=Filter Name
Id=#########
...
..
.
Read mail,#########,,"Filter Name", "Icon"

zssfveswee1 napisał(a):

OK but I thinking about other button which will not show me a selected rss channel by button. For example, I add filter with phrase Avira to the channel with programs and i want p a button which will show me only result/possition/score with phrase Avira from that channel. This button can be made for all channel or only for one. I hope that I wrote this understandable. Thx

Vectronic napisał(a):

I'm still not sure if I'm following... but then again, I've never used filters for RSS feeds. And since I generally delete them after reading I have nothing to test with at the moment.

But by the sounds of it (all feeds, or only one) I don't think it's possible, you'd have to create one of those annoying buttons that does stuff like:

<i>Show mail filters & focus next widget & focus next widget & click</i>...etc, etc, etc... which is more like a macro-script, that way it could edit the filter settings to apply to all, or one only... but the odds of that working for very long are slim, since an Opera update could change the layout, or you might add or remove a feed, etc, making all the "<i>focus next widgets</i>" end up in the wrong area...

If you are simply asking how to make one that applies to all feeds/channels... or only one... then you should be able to use "From Header" or "Any Header" then have it look for something that's either in only one feed/channel... or all of them. The easiest way to find "unique" things is to select "View all headers and message" from the context menu.

For instance, for your "Avira" example, you would want to add a rule that looks in the "Message Body" (and/or the Subject, etc) for "Avira", then for a single channel, you would want to add another rule to look in the "From Header" for something like "newsletter@avira.com" or "admin@technews.com" etc, etc... if you want it for all of them, then just skip that last specific part.

(I have the feeling this is going to make Google translate s**t itself)
---
I nadal nie jestem pewien, czy jestem po ... ale z drugiej strony, nigdy nie używane filtry do kanałów RSS. A ponieważ na ogół ich usunięcia po przeczytaniu nie mam nic do badania z tej chwili.

Ale przez to dźwięki (wszystkie kanały lub tylko jeden) nie sądzę, jest to możliwe, trzeba by stworzyć jedną z tych denerwujących przycisków ma rzeczy jak:

<i>Show mail filters & focus next widget & focus next widget & click</i> ... itp, itp, itp .. który jest bardziej makro-script, że sposób można zmienić ustawienia filtra zastosowanie do wszystkich lub w jednym tylko ... ale szanse, że praca na bardzo długo, są niewielkie, ponieważ aktualizacja Opera może zmienić układ, lub można dodać lub usunąć kanał, itp, dzięki czemu wszystkie "<i>focus next widget</i>" w końcu w źle obszar ...

Jeśli po prostu pytanie, jak zrobić taki, który dotyczy wszystkich kanałów na kanały ... czy tylko jeden ... powinieneś być w stanie wykorzystać "z nagłówka" lub "Każdy Nagłówek" wtedy wyglądać na coś, albo tylko w jednym RSS/kanał ... lub wszystkie z nich. Najprostszym sposobem na znalezienie "wyjątkowy", co jest, aby wybrać "Wyświetl wszystkie nagłówki i wiadomości" z menu kontekstowego.

Na przykład, dla "Avira" przykład, do którego chcesz dodać regułę, która wygląda w "Treść wiadomości" (i / lub przedmiotu, itp.) dla "Avira", to dla pojedynczego kanału, co chcesz dodać innej reguły szukać w "Od Nagłówek" na coś w stylu "newsletter@avira.com" lub "admin@technews.com" itp itd... jeśli mają być dla nich wszystkich, to po prostu pominąć, że ostatnio określonej części.

Edit: Off-Topic again, but just for the curious... <a href="http://76.11.58.186/QuickEdit.htm?edits=Read%20mail,Tu%20wklej%20numer%20Id,,Twoja%20nazwa%20kana%C5%82u,%22Newsfeed%20Unread%22">this</a> exists now... should be much quicker than the full page, but still has issues.

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Vectronic:

Off-Topic again, but just for the curious... this exists now...


Bardzo dobre, o takie chodziło. yes
A to http://76.11.58.186/Site/SubPages/VectronicsOperaButtonsEdtLst.htm też dobre i przydatne.

Originally posted by zse1:

jeszcze raz wytłumaczyć o co mi chodzi

powiedzmy że dodałem sobie kanał RSS dobrychprogramów oraz ustawiłem filtr na pokazywanie wątków w tyle które zawierają frazę AVIRA i teraz chodzi o taki button któy będzie pokazywał zwiltrowane wyniki po frazie AVIRA

No i o tym jest cały czas mowa. Mam RSS z dobreprogramy.pl. Zrobiłem filtr z warunkiem "Zastosuj do wiadomości, w których: temat zawiera Windows" i filtr nazwałem "Windows".
Otwieram index.ini
Mam (na tym komputerze)
[Index 64]
Name=dobreprogramy.pl
Id=1200000001
i
[Index 51]
Name=Windows
Id=200000000

Robię przyciski
dobreprogramy
Windows
Pierwszy otwiera RSS z dobreprogramy, drugi otwiera RSS z dobreprogramy z tekstem "Windows" w temacie.
Ważne jest - musisz w index.ini znaleźć Id interesującego Cię filtru.
Robiłem go szybko i nie dodałem warunków ograniczających zastosowanie do odpowiedniego kanału, więc jak dostanę zwykłego e-maila z "Windows" w temacie to też zostanie w tym filtrze wyświetlony, ale to nieistotne. Ikonki też warto byłoby rozróżnić.

Vectronic napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

A this też dobre i przydatne.

Thanx for reminding me... probably would have never bothered to check it... it has an annoying dialog that pops up if you expand/collapse a section.
---
Dziękuję za przypomnienie mi ... prawdopodobnie nigdy nie przejmowałem się sprawdzać ... ma przykry okno dialogowe, które pojawia się, jeśli rozwinąć / zwinąć sekcji.
---
Edit: Fixed... removed "alert(Tbl.id);" in "ToggleTable()"
By the way: <a href="http://my.opera.com/Vectronic/blog/2009/12/06/my-buttons">Change Log</a> (it's in english though, lol)

zssfveswee1 napisał(a):

Dziękuje o to chodziło

Edit:
Czy ID przy filtrze do kanału jest stałe czy zmienne

Vectronic napisał(a):

It's a fixed variable... it <i>can</i> be edited, but it should remain the same number... depending what they are, they start with the base number 10# or 120000000# or 200000000# or 500000000#... etc but the ID will stay the same, even if you delete the item itself, the next one you create will be the number that follows, rather than replacing the one that you delete.
---
Jest to stałe zmienne ... to <i> może</i> być edytowane, ale nie powinien on być tym samym numerem ... w zależności od tego, co są, zaczynają z numerem podstawie 10 # # lub 120000000 lub 200000000 lub 500000000 # # ... ID etc ale pozostanie taki sam, nawet jeśli usuwa się, kolejne tworzyć będzie następujący numer, a nie zastępuje jedno z nich usunąć.

X = 1200000001
Delete/usunąć X
Create/tworzyć Y
Y = 1200000002 ...etc

If you create 100000000 different filters, I'm not sure what happens... but good luck. lol
---
W przypadku tworzenia 100000000 różnych filtrów, nie jestem pewien, co się dzieje ... ale powodzenia. lol

Ryszard napisał(a):

Originally posted by zse1:

Czy ID przy filtrze do kanału jest stałe czy zmienne


Ha? Jest stałe czy zmienne? To znaczy - jak zmienię ustawienia filtru to zmienia się jego Id? Mi się nie chce sprawdzać wink