Składnica przycisków

w dziale Dostosowywanie Opery do własnych potrzeb
Ryszard napisał(a):

Nowe okno prywatne
Znajdź/Dodaj
Spam/kosz
Poczta
Główna+Top10
button - google tłumacz
Zablokowana zawartość
Preferencje dla witryn
Ciasteczka
Dragonfly
Klawisze

q=Mark as spam | Mark as not spam

F10=Get mail & Read mail

del ctrl=Empty trash

Linki
http://operawiki.info/PrzyciskiUzytkownika
http://my.opera.com/Vectronic/blog/2009/12/06/my-buttons

Ryszard napisał(a):

Taki

[opbut=Go to page, "javascript:var t=((w...........

button - działa

A taki
[url=opera:/button/Go to page, "javascript:var t=((w........[/url]
nie
[url=opera:/button/Go to page, "javascript:var t=((window.getSelection&&window.getSelection())||(document.getSelection&&document.getSelection())||(document.selection&&document.selection.createRange&&document.selection.createRange().text));var e=(document.charset||document.characterSet);if(t!=''){location.href='http://translate.google.pl/?text='+t+'&hl=pl&langpair=auto|pl&tbb=1&ie='+e;}else{location.href='http://translate.google.pl/translate?u='+escape(location.href)+'&hl=pl&langpair=auto|pl&tbb=1&ie='+e;};", 1, "na polski", "Stop listening"]tłumacz[/url]
w czasie dodawania do paska [i]wycina[/i] z niego "javascript".
Dzięki za sprawdzenie

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

button - google tłumacz


I pamiętaj o http://my.opera.com/polski/forums/findpost.pl?id=5268581 - znak zapytania w przycisku utrudnia użycie opisu z PLznakami.

Ryszard napisał(a):

Nie da się edytować starej wiadomości, nie chce się przewijać wątku w poszukiwaniu przycisków wink
Mam mieć w jednym miejscu.

Nowe okno prywatne
Znajdź/Dodaj
Spam/kosz
Poczta
Główna+Top10
button - google tłumacz
Zablokowana zawartość
Preferencje dla witryn
Ciasteczka
Menedżer haseł
Dragonfly
Klawisze

q=Mark as spam | Mark as not spam

F10=Get mail & Read mail

del ctrl=Empty trash

Linki
http://operawiki.info/PrzyciskiUzytkownika
http://my.opera.com/Vectronic/blog/2009/12/06/my-buttons

pgmost napisał(a):

Brakuje wg mnie podstawowych buttonów dostępnych tutaj:
link
chodzi mi o sprawdzanie poczty z dłuższym przytrzymaniem-wyłączaniem i któryś z podobnych wersji
oraz pokazujący wpisy blokujące na danej stronie (a nie tylko całość wpisów)
I może ponumeruj je wszystkie - będzie łatwiej

Ryszard napisał(a):

Originally posted by pgmost:

będzie łatwiej

Co łatwiej, komu łatwiej?

Originally posted by pgmost:

Brakuje

Jak brakuje? Nic nie rozumiesz wink
Wątek założyłem sam dla siebie. Nie chce mi się biegać po różnych stronach z przyciskami. Nie chce mi się wyszukiwać przydatnych na składnicach. Chcę mieć używane w jednym miejscu. Instaluję Operę, ładuję tą stronę i przenoszę przyciski na paski. Potem "Wygląd - Przyciski" i dodaję na paski fabryczne. Przechowywanie plików konfiguracyjnych nie sprawdziło się. I jakoś nie mam przekonania do aktualizacji - no bo nowa wersja to nowe bajery a jak mam stare pliki konfiguracyjne to nie widzę nowości.

Dlaczego składnica na forum, a nie w blogu albo pod zupełnie innym adresem? Taka sobie nieśmiała sugestia/propozycja: róbcie w tym wątku podobne wiadomości do moich, nawet gdyby przyciski miały się powtarzać. Twórca wiadomości będzie miał pełny zestaw swoich przycisków a inni będą mogli podpatrzeć co ktoś używa.

pgmost napisał(a):

Ok, w porządku tylko skoro w jednym miejscu są "najczęstsze problemy" w postaci porad to logiczne mi się wydawało że w innym jest przykładowo zbiór buttonów, bo szukanie ich po forum czy po blogach mało wygodne - zwłaszcza że są to buttony dla powiedzmy ogółu userów
Patrzyłem co tu jest a co mi czy innym teoretycznie byłoby potrzebne przy instalacji czystej i tyle

andol napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

Nie chce mi się wyszukiwać przydatnych na składnicach.


Teraz będziesz musiał szukać właściwej wiadomości w tym wątku. lol

Na własnym blogu (na My Opera) byłoby o tyle wygodniej, że wpis można edytować w dowolnym momencie. Jeśli blog stoi odłogiem, to sam wpis nie zniknie w gąszczu innych. A jeśli nie stoi - to wpis można przypiąć. Można też założyć „specjalistyczną” grupę z własnym forum, gdzie, dzięki uprawnieniom moderatora, posty można edytować w dowolnym momencie. bigsmile

Pozostaje problem dzielenia się taką składnicą z innymi. Ale link do niej mógłby znaleźć się w forumowym podpisie (mało skuteczne, ja np. podpisów zwykle nie czytam) lub w pierwszym poście wątku, który mógłby nazywać się… „Składnica przycisków”. bigsmile

Ryszard napisał(a):

Originally posted by andol:

Teraz będziesz musiał szukać właściwej wiadomości w tym wątku.


http://my.opera.com/Ryszard/links/ i niczego nie szukam wink

Originally posted by JaDo:

Z biegiem czasu wątek rozmyje się

Co mi w niczym nie przeszkadza.
Jak widać nie mam nic przeciwko używaniu mojego zestawu i powielaniu mojego pomysłu wink

Originally posted by JaDo:

zakładaj, jeśli uważasz, że mógłbym się na coś przydać, to mogę się przyłączyć.

Osobnego forum zakładać nie mam zamiaru.

sl4yer napisał(a):

W nowej Operze najbardziej brakowało mi przycisków:
Kanały RSS (lista)
Czytaj informacje

Vectronic napisał(a):

Originally posted by sylweks:

opera:/button/Execute%20program,%22o.ss%22

I know this is a bit late, and may not be an "improvement", but there is also the "<a href="http://76.11.58.186/#Button_Types">Edit</a>" button.

<a href="opera:/edit/Execute%20Program,%22%25s%22,,%22Run%20Command%22" title="Run Command">Run Command</a> which allows you to run any program, if the application is already registered, or is in the System32 folder, then you don't need to type the full path, otherwise you have to type the full path.

You can edit the default text in it, by changing the "title" attribute of the URL or the button command

---
Wiem, że to trochę późno, i nie może być "poprawa", ale istnieje również "<a href="http://76.11.58.186/#Button_Types">Edytuj</a>" przycisk.

<a href="opera:/edit/Execute%20Program,%22%25s%22,,%22Komenda%22" title="Komenda">Komenda</a> który umożliwia uruchomienie dowolnego programu, jeżeli wniosek jest już zarejestrowana lub jest w folderze System32, to nie trzeba wpisać pełną ścieżkę, w przeciwnym wypadku należy wpisać pełną ścieżkę.

Możesz zmienić domyślny tekst w nim, zmieniając atrybut "title" z adresu URL lub przycisk polecenia

Edit: Changed the button commands/Zmiana przycisku polecenia.

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

Klawisze


Takie coś na pocztę
Focus panel, "mail" & Empty spam & Empty trash & Get mail & Set alignment, "hotlist", 0

Vectronic napisał(a):

Why hide the panel just after you "Get Mail"? I guess if pop-up messages are enabled, then it makes more sense...

You could also do something like:

Focus panel, "mail" & Empty spam & Empty trash & Get mail & Set alignment, "hotlist", 0 + Read mail, "inbox"

That way you can click once, to clear trash, and get new mail, click and hold to read mail...

Or
Focus panel, "mail" & Empty spam & Empty trash & Get mail & Delay, 4000 & Set alignment, "hotlist", 0

Which should give it enough time to get mail, and show new mail in the panel, then you can select your inbox (showing mail window) if you ignore it, then it hides the panel...etc... naturally you could set the delay to something else depending on the speed of your connection, or your own speed for that matter...lol
---
Dlaczego ukryć panel zaraz po "Get mail"? Myślę, że jeżeli komunikaty wyskakujące są włączone, to ma większy sens...
Focus panel, "mail" & Empty spam & Empty trash & Get mail & Set alignment, "hotlist", 0 + Read mail, "inbox"

W ten sposób można raz kliknąć, aby usunąć śmieci, a otrzymasz nową pocztę, kliknij i przytrzymaj, aby przeczytać pocztę ...

Lub
Focus panel, "mail" & Empty spam & Empty trash & Get mail & Delay, 4000 & Set alignment, "hotlist", 0

Co powinno dać wystarczająco dużo czasu, aby uzyskać mail i pokazuje nowe wiadomości w panelu, a następnie można wybrać skrzynki odbiorczej (widać mail oknie) jeśli zignorujesz go, a następnie ukrywa panel itp... oczywiście można ustawić opóźnienie na coś innego w zależności od szybkości połączenia, lub własne prędkości o to chodzi ... lol

Ryszard napisał(a):

Originally posted by sl4yer:

W nowej Operze najbardziej brakowało mi przycisków:
Kanały RSS (lista)
Czytaj informacje

Ten drugi mi się też bardzo przydaje, a po wzbogaceniu o Reload jest jeszcze lepszy.
Czytaj informacje

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Vectronic:

Dlaczego ukryć panel zaraz po "Get mail"?


Czytam wiadomości. Czasem mam otwarty panel boczny a czasem nie.
Niektóre wiadomości wyrzucam zaraz po przeczytaniu.
Mam konta ustawione na pozostawianie wiadomości na serwerze i usuwanie tych, które usuwam w Operze.
Po przeczytaniu nowych i sprawdzeniu czy do spamu nie trafiło coś ważnego sprzątam - czyszczę kosz i serwery. Sprzątam przy pomocy jednego skrótu klawiaturowego.

Focus panel, "mail" & Empty spam & Empty trash & Get mail & Set alignment, "hotlist", 0

Focus panel, "mail" - musi być na początku, żeby zadziałała reszta
Empty spam & Empty trash - oczywiste wink i oczywista też kolejność
Get mail - w tym momencie nie jest ważne sprawdzenie czy mam nowe wiadomości na serwerach. Ta komenda powoduje też usunięcie z serwerów tych wiadomości, które usunąłem z operowego kosza idea
Set alignment, "hotlist", 0 - skończyłem czytanie wiadomości i na pewno nie chcę mieć rozwiniętej hotlisty to ją zamykam.

I am reading messages.
Sometimes I have the open side panel discussion and with time not.
I am throwing some messages away right after reading.
I have accounts placed for leaving the message on the server and removing of the ones which I am dismissing at the Opera.
After reading new and for checking whether for the spam something important missed I am cleaning - I am cleaning the trash and servers. I am cleaning with the help of one keyboard shortcut.
...
Focus panel, "mail" - he must be at the beginning so that a rest works
Empty spam & Empty trash - obvious wink and obvious also an order
Get mail - in this moment checking whether I have the latest news on servers isn't important. This command causes also removing from servers these messages which I removed from the opera trash idea
Set alignment, "hotlist", 0 - finished reading the message and I don't certainly want to have developed hotlisty I am locking it is her up.
Vectronic napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

Ta komenda powoduje też usunięcie z serwerów tych wiadomości, które usunąłem z operowego kosza

That makes more sense. I was under the impression you were "cleaning up" and then reading new mail.
---
Że więcej sensu. Miałem wrażenie, można było "oczyszczenie", a następnie czytania poczty.

stivo85 napisał(a):

Jest jakaś możliwość podejrzenia/edycji kodu takiego przycisku, który mamy już na pasku?

zielak007 napisał(a):

Np. w aktualnie używanym pliku konfiguracyjnym pasków narzędzi: opera:config#UserPrefs|ToolbarConfiguration. Edycję to chyba przy wyłączonej Operze lub przy wybranej innej konfiguracji.

Ryszard napisał(a):

Jeszcze taki klawisz

Copy, %t & Find Inline, 1 & paste
z http://my.opera.com/polski/forums/topic.dml?id=290985

Vectronic napisał(a):

With a few modifications, I stole your button and stuck it on my site...lol
Z pewnymi modyfikacjami, Wygrałem przycisku i przebijał go na mojej stronie.

Copy,"%t" & Find inline,1,,1585544368,"Create Search" & Paste

<a href="opera:/button/Copy,%22%25t%22%20&%20Find%20inline,1,,1585544368,%22Create%20Search%22%20&%20Paste">Szukaj wprowadzając</a>

<b>Edit</b>: Ended up using:
Copy & Find inline,1,,1585544368,"Create Search" & Paste + Copy & Find inline,2 & Paste
<a href="opera:/button/Copy%20&%20Find%20inline,1,,1585544368,%22Create%20Search%22%20&%20Paste%20+%20Copy%20&%20Find%20inline,2%20&%20Paste">Szukaj wprowadzając</a>

Copy,,,1585544368,"Create Search" & Find inline,1,,1165813489,"Copy" & Paste + Copy & Find inline,2 & Paste
<a href="opera:/button/Copy,,,1585544368,%22Create%20Search%22%20&%20Find%20inline,1,,1165813489,%22Copy%22%20&%20Paste%20+%20Copy%20&%20Find%20inline,2%20&%20Paste">Szukaj wprowadzając</a>

Ryszard napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

Jeszcze taki klawisz

Copy, %t & Find Inline, 1 & paste
z http://my.opera.com/polski/forums/topic.dml?id=290985

Na http://my.opera.com/polski/forums/findpost.pl?id=8298722 pojawiło się odkrycie

Originally posted by imsai:

No to przyjrzałem się i zrobiłem tak:

Item, FIND=Hotclick search, 12
Trzeba mieć oczywiście "Find in page" w wyszukiwarkach (u mnie z Search Type=12)

- faktycznie jeszcze lepsze.

Vectronic napisał(a):

Originally posted by Ryszard:

faktycznie jeszcze lepsze

+1 <a href="opera:/button/Hotclick%20search,12,,1585544368,%22Create%20Search%22%20+%20Find%20next">Szukaj wprowadzając</a> ... Kliknij i przytrzymaj, aby "Znajdź następny"

i tylko dla niej piekło...
<a href="opera:/button/Hotclick%20search,12,,1585544368,%22Create%20Search%22%20+%20Show%20hidden%20popup%20menu,%22Internal%20Search%20With%22">Szukaj wprowadzając</a> ... + Pokaż Wyszukiwanie z menu rozwijanego (Show "Search With" drop-down menu)

daroc napisał(a):

Osobiście częściej używam klawiatury, ale może kiedyś się przyda. up

Przy okazji, skoro jesteśmy przy wyszukiwaniu - kiedyś przy wyszukiwaniu inline pojawiało się tylko takie małe okienko w rogu. Często jak chciałem przejść do jakiegoś pola input na stronie bez używania myszki, wciskałem kropkę, wpisywałem fragment tekstu znajdującego się zaraz przed tym polem input (lub textarea) i wciskałem TAB. Na forum Opery wcisnąłbym kropkę, wpisał "odpowiedź" i wcisnął TAB, aby przejść do pola szybkiej odpowiedzi. Obecnie przy wyszukiwaniu inline pojawia się dodatkowy pasek z kilkoma checkboxami itp, a wciśnięcie TAB powoduje przejście do checkboxa na pasku zamiast do pola na stronie. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zmienić?

Vectronic napisał(a):

I won't pretend like I know everything you said... but I think I got the gist of it... lol

Assuming you don't use those options, you could remove them from the "Find Text Toolbar" in your toolbar.ini.

---
Nie będę udawać, że wiem wszystko, co pan powiedział ... ale myślę, że mam istotę tego ... lol

Zakładając, że nie skorzystać z tych opcji, można usunąć je z "Find Text Toolbar"w toolbar.ini.

daroc napisał(a):

Za pomocą sekcji [Find Text Toolbar.content] można z paska usunąć przyciski/checkboxy, ale gdy pasek find-inline jest widoczny (podczas wpisywania), klawisz TAB nadal nie powoduje przejścia do następnego pola input.

Vectronic napisał(a):

odd, works for me... if this (edit) box has focus:/dziwne, u mnie działa ... jeśli to (edytor tekstu) pole jest aktywne:
Tab 1: "Preview"
Tab 2: "Submit"
Tab 3: "Disable smilies"
F3 , . / ...to get back to inline find/wrócić, aby znaleźć pole

If the inline-find has focus:/Jeśli wbudowana-znaleźć jest aktywne:
Tab 1: Match Case
Tab 2: Match Whole...
Tab 3: (nie wiem, gdzieś na stronie)
Tab 4: this box/edytor tekstu

But this is getting a bit off-topic now/Ale to się trochę nie na temat teraz...

Medium napisał(a):

Originally posted by daroc:

Za pomocą sekcji [Find Text Toolbar.content] można z paska usunąć przyciski/checkboxy,


A nie można go całkiem ukryć?

daroc napisał(a):

Na przykład ustawiając tak?

[Find Text Toolbar.alignment]
Alignment=0
Auto alignment=0
Old visible alignment=[b]0[/b]
Collapse=1

Nie da się w ogóle wyszukiwać inline. wink Jeśli za pomocą części .content wyłączę pole "search" - czyli to pole do wpisywania słowa - to wyszukiwanie też nie będzie możliwe.

Originally posted by Vectronic:

If the inline-find has focus:/Jeśli wbudowana-znaleźć jest aktywne:
Tab 1: Match Case


Zgadza się. A chciałbym żeby wciśnięcie TAB zawsze powodowało zaznaczenie kolejnego pola (input/textarea/select) na stronie, a nie na pasku narzędzi. We wcześniejszych wersjach było tak że gdy wyszukałem jakieś słowo, po wciśnięciu TAB zaznaczało się kolejne pole na stronie, znajdujące się dalej niż wyszukany tekst, co ułatwiało nawigację za pomocą samej klawiatury.

Vectronic napisał(a):

Yeah, but... the older one (that popped up at the bottom) didn't have any options... so Tab didn't have any other controls to "tab" to, so it went to the page. That's why i suggested removing those two options from the toolbar... without those two, it should automatically jump to the page since it has nothing to go to on the bar.
(wonders how well Google will do here, lol)

---
Tak, ale ... starszy z nich (który pojawił się na dole) nie posiada żadnych opcji ... "tab" więc nie ma żadnych innych kontroli "tab" aby, więc poszedł do strony. Dlatego proponuje usunięcie tych dwóch opcji z paska narzędzi ... bez tych dwóch, powinien automatycznie przejść do strony, ponieważ nie ma nic, aby przejść do na pasku.

daroc napisał(a):

Sprawdziłeś czy to tak działa? Po wciśnięciu kropki (.) focus przełącza się na pasek. Nawet jeśli nie ma żadnych innych pól na pasku niż pole wyszukiwania, po wciśnięciu TAB focus pozostaje na pasku narzędzi, przez co pole input/textarea na stronie nie aktywuje się.
Wcześniejsze pole do wyszukiwania inline różniło się od obecnego nie tym, że miało tylko jedno pole (do wpisania słowa do wyszukania), ale tym że w tamtym okienku w rogu ekranu w ogóle nie było pola.
Kiedyś: wciskanie klawiszy powoduje wyszukiwanie i wyświetlanie tych znaków w rogu ekranu (wyświetlanie w okienku, ale nie w polu tekstowym)
Teraz: pojawia się pasek narzędzi zawierający pole tekstowe. Focus ustawiany jest na tym polu tekstowym, a jego wypełnianie powoduje wyszukiwanie.
monkey