Nowy instalator dla Windows

w dziale Wersje beta, testowe i rozwojowe
pieknusi napisał(a):

http://my.opera.com/desktopteam/blog/the-new-opera-installer

Czyli tak: Od wersji 11 instalatory MSI oraz Classic zostały porzucone, (jednak instalator MSI będzie nadal stosowany do aktualizacji, by ludzie mogli zaktualizować przeglądarkę do wersji 11).

Twórcy Opery nie mieli wpływu na działanie tamtych instalatorów i tym samym nie mogli naprawić niektórych problemów, gdyż nie były to ich produkty, dlatego postanowili napisać własny. Pozwoliło to na lepszą kontrolę instalacji i optymalizacje szybkości. Kod instalatora został wbudowany w przeglądarkę, dzięki czemu zwiększyła się szybkość całej instalacji, a instalator może używać kodu używanego przez przeglądarkę.

Instalator jest samorozpakowującym się archiwum 7-zip. Kiedy uruchamiamy instalator Opery, ten rozpakowuje się do tymczasowego folderu i uruchamia Operę w trybie instalacji. Można oczywiście samodzielnie wypakować archiwum, np. zmieniając rozszerzenie:


Nowy instalator posiada interfejs graficzny podobny do instalatora MSI, jednak z kilkoma różnicami - uruchamiając instalację widzimy najpierw pasek postępu obrazujący postęp rozpakowywania, następnie ukazuje nam się kreator instalacji, gdzie możemy ustawić opcje instalacji. Gdy zaakceptujemy ustawienia zobaczymy kolejny pasek postępu, a za chwilę okno się zamknie i uruchomi się zainstalowana przeglądarka.

Zawartość okna z ustawieniami instalacji prezentuje się następująco:
<ul>
<li>pole wyboru języka instalacji(na chwilę obecną English only, podobnie jak cały instalator),</li>
<li>pole wyboru typu instalacji: <ul><li>"All users" - instalacja dla wszystkich użytkowników, instaluje Operę w wybranej lokalizacji, tworzy skróty i powiązania plików dla wszystkich użytkowników/profilów w systemie;</li><li>"Just me" - instalacja dla aktualnego użytkownika/profilu, tworzy skróty i powiązania plików tylko dla aktualnego profilu, pozwala na zainstalowanie Opery bez posiadania uprawnień administratora, pod warunkiem, że użytkownik ma uprawnienia do zapisu w lokalizacji, którą wybrano jako docelowe miejsce instalacji;</li><li>Ostatnia i nowa opcja "External device" - urządzenie zewnętrzne, pozwala na zainstalowanie Opery na zewnętrznym nośniku, np. kluczu USB, jedynie kopiuje pliki do wyznaczonej lokalizacji nie wprowadzając żadnych zmian w systemie. Profil Opery jest tworzony w folderze docelowym. Ta opcja najlepiej nadaje się do testowania nowych snapshotów, gdyż nie wprowadza żadnych zmian w systemie.</li></ul></li>
<li>ustawienia dotyczące utworzenia skrótów na pulpicie, w Menu Start i pasku szybkiego uruchamiania,</li>
<li>opcja ustawienia przeglądarki jako domyślną,</li>
<li>licencja,</li>
</ul>


Jeśli spróbujemy zainstalować Operę w lokalizacji, gdzie znajduje się wcześniejsza instalacja(MSI lub Classic), instalator uruchomi odpowiedni program odinstalowujący starą wersje a następnie zainstaluje nowszą. Teraz instalator Opery jest "inteligentny" i już "w locie" podczas wpisywania ścieżki do instalacji rozpoznaje czy jest już tam zainstalowana Opera i włącza tryb aktualizacji:


Nowy instalator posiada również możliwość sterowania z linii poleceń używając następujacych opcji:
<ul><li>/installfolder <folder> : miejsce do instalacji (odpowiednia ścieżka będzie już ustawiona w kreatorze)</li>
<li>/silent : tryb cichej instalacji - bez użycia kreatora, użycie opcji podanych poniżej:<ul><li>/copyonly : Tylko kopiuje pliki do podanej lokalizacji i nie robi NIC więcej. Wszystkie pozostałe opcje będą zignorowane z wyjątkiem /singleprofile</li><li>/allusers : Przy użyciu tej opcji skróty zostaną utworzone w folderze dla wszystkich użytkowników a zmiany w rejestrze będą dotyczyć tylko klucza HKEY_LOCAL_MACHINE. Bez tej opcji, skróty będą tworzone dla każdego użytkownika osobna w folderach ich profili a zmiany rejestru będą dotyczyły jedynie klucza HKEY_CURRENT_USER.</li><li>/singleprofile : Zapisuje w pliku operaprefs_default.ini informację, że profil znajduje się w folderze programu.</li><li>/setdefaultbrowser : Ustawia Operę jako domyślną przeglądarkę.</li><li>/nostartmenushortcut : Nie tworzy skrótu w Menu Start.</li><li>/nodesktopshortcut : Nie tworzy skrótu na pulpicie.</li><li>/noquicklaunchshortcut : Nie tworzy skrótu na pasku szybkiego uruchamiania.</li><li>/launchopera : Uruchamia Operę po zakończeniu instalacji.</li></ul></li></ul>

Instalator posiada jeszcze błędy, jednak twórcy Opery nadal nad nim pracują by uczynić instalację bardziej łatwiejszą, szybszą i bezpieczniejszą dla wszystkich, którzy chcieliby zainstalować Operę. Wszelkie uwagi dotyczące nowego instalatora są mile widziane.